Tájékoztatás peres eljárásról

Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk transzparens működése okán kötelességem Önöket tájékoztatni peres eljárásokról.

Mint azt 2014. december 22-i rendkívüli közgyűlésünkön a körlevelek aláírói bejelentették, a Győri Fellebbviteli Főügyészségre beadott panasz mellett Rencsár Kálmán polgári peres eljárást is indított október 15-i közgyűlésünk határozatai ellen és 2014. november 13-án keresetet adott be annak hatályon kívül helyezése tárgyában (1. sz. melléklet).

A Tatabányai Törvényszék hiánypótlást rendelt el, melyet 2014.december 29-én érkeztettek (2. sz. melléklet).
A keresettel szemben érdemi ellenkérelmet terjesztettünk elő. (3. sz. melléklet.)
Ezt követően a Tatabányai Törvényszék 2015. április 1-re, 13 órára tűzött ki tárgyalást, majd ezt szokatlan módon előre hozta azt március 4-re.
A tárgyaláson jegyzőkönyv készült, de időközben már az elsőfokú ítéletet is kézhez kaptuk (4. sz. melléklet).
Az ítélet egyértelműen kimondja, hogy a 2014. október 15-i közgyűlésünk határozatai megfeleltek az alapszabálynak, és tisztázza az egyszerű szótöbbség fogalmát. Az ítélet nem jogerős.

Bízom benne, hogy ezzel nyugvópontra kerül az ügy, sikerül végre a megoldandó feladatokkal, és a lótenyésztéssel foglalkozni, hiszen ennek érdekében hoztuk létre immár 25 éve ezt a szervezetet.

A kialakult helyzetben minden tagunk közgyűlési részvételére számítunk, hiszen csak így derülhet ki, mi a többség akarata. Kérem, vegyenek részt ezen a szakmai szempontból is értékes délelőttön, majd éljenek véleménynyilvánítási és választási jogukkal.

Rombauer Tamás sk.
elnök

Letöltés