Tartási helyek és tenyészetek bejeletése

A 88/2013.(X.02:) sz. VM rendelet (TIR) módosításának értelmében mindazon tartási helyeket és tenyészeteket be kell jelenteni, amelyek legalább egy lóféle állatot tartanak.
Magyar Közlöny 2013.10.02.sz: MK13162 25.oldal

A TIR bejelentéshez Ügyfélazonosító (régebben MVH regisztrációs szám) szükséges

1.lépés:  Ezt Ügyfélkapun keresztül, vagy a megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató  Főosztálya Ügyfélszolgálatán intézheti.

2.lépés: TIR azonosítók kérése a regisztrációt követően:
2.1.: Ha még nem rendelkezik tenyészetkóddal, akkor a szükséges nyomtatvány a 2150-es és a 2152-es. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető az  enar.hu oldalról, valamint megtalálható a nyomtatványaink között is.

2150_tenyészet_bejelentő
2150_útmutató
2152_tart.hely bejelentő
2152_útmutató

2.2.: Ha már rendelkezik tenyészetkóddal, amelyre már be van jelentve másik faj, akkor a szükséges nyomtatvány a 2153-as nyomtatvány, amely letölthető az enar.hu oldalról, illetve itt is megtalálható és a nyomtatványok között is.
2153 tartási hely és tartás módosító lap
2153_kitöltési útmutató)

A kitöltési útmutató szellemében való kitöltés után a nyomtatványokat el kell juttatni a megyei kormányhivatalba (http://www.kormanyhivaal.hu/hu >>bal oldalon lehet kiválasztani a megyei kormányhivatalokat), személyesen vagy postán.

3.lépés: A tenyészet és tartási hely bejelentési az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerbe.
Így kapcsolódik össze a TIR azonosító az adott lóval. Ehhez szükséges nyomtatvány a „Lótartó bejelentő lap”, amely letölthető innen a kitöltési útmutatóval együtt (Lótartó_bejelentő lap, Lótartó_kitöltési_útmutató)