Az őshonos támogatás beadásához szükséges lépések

Letöltések

Leggyakoribb hibák az őshonos pályázat beadása során
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4a. melléklet
4b. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet: Kötelezettség átadás igazoló lap
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet: Tenyésztőszervezeti igazolás ÚJ!
9. sz. melléklet: Kiesés-pótlas igazoló lap


Tájékoztatom Tagságunkat, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a 2022-ben induló „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-21 kódszámú) felhívás. A kiírás itt olvasható: : https://www.palyazat.gov.hu/vp4-10211-21-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-1

Shagya arab kancák egy életévet betöltött egyedeivel lehet pályázni. A támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 3. napjától 2022. január 31. napjáig három, és 2023. január 2. napjától 2023. január 31. napjáig két éves időtartamra lesz lehetőség.

A támogatás mértéke: 700 EUR/ egyed. A pályázat nem ír elő csikószaporulatot.

A pályázati feltételek letölthetők honlapunkról is.

Pályázni azon lovakkal lehet, melyek 2021 december 31-n a pályázó tartásában álltak Kérem tagjainkat, ha eredményesen szeretnének pályázni, mielőbb váljanak tartókká. Ehhez a „tartásbejelentő” nyomtatványt kell beküldeni a tenyésztési Hatósághoz, a NÉBIH-hez.

Lejjebb görgetve található egy összefoglaló ellenőrzőlista a támogatás beadásához, valamint a beadás menete. Kérjük beadás előtt szíveskedjenek végigolvasn!, Kérjük, a támogatás beadása előtt ezt a cikket még legalább egyszer olvassák végig, mert időről időre új információk kerülnek fel.

Kérjük, a kérelmeket  (8.sz. melléklet) minél hamarabb, lehetőség szerint január 20-ig szíveskedjenek az Egyesületnek elküldeni, mert az ellenőrzés, javítás, nyomtatás, szkennelés, visszaküldés nagyon időigényes. A január utolsó hetében beérkező kérelmek időben történő elkészítését nem tudjuk garantálni.

Az in situ kancatámogatás legfontosabb részletei:

 • 3 évre lesz kiírva, az előzőhöz hasonló feltételekkel, emelt összeggel (700 Euro).
 • A kancákra 3 éves tartási kötelezettséget vállal, aki 2022-ban pályázik a támogatásra. 2023-ban pályázók részére 2 évig tart a ciklus. Amennyiben a kanca elpusztul, vagy eladásra kerül, egy másik, a pályázat követelményeinek megfelelő kancával kell azt pótolni.
 • A kiírásban nem szerepel elletési kötelezettség, azonban hangsúlyos, hogy csak a fajtának megfelelő ménnel engedélyezett a fedeztetés a támogatási időszakon belül. A párosítási tervet minden évben be kell küldeni az egyesület részére, erre a célra az „Állományjelentő – párosítási terv” formanyomtatványt szíveskedjenek használni.

Beadás:

 • 2022. január 3 -31. (a kötelezettségvállalási időszak vége 2024. dec. 31)
 • január 2 – 31. (a kötelezettségvállalási időszak vége szintén 2024. dec. 31)

Az eddigiekhez hasonlóan a beadáskor az 1 évet betöltött nőivarú állatokra lehet igényelni a támogatást.

 • A következőket kell előkészíteni: — a kancáknak legyen útlevele, a 3 évet betöltött kancáknak bírálati lapja. A fiatalabb kancákat 3 éves korban kötelező elbíráltatni.
 • az útlevélben szerepeljen a Shagya arab fajtabejegyzés (a 2., a 10. vagy a 45. oldalon lehet keresni)
 • a kérelem beadásakor minden kanca legyen bejelentve tartásra a NÉBIH-nél (ld. nyomtatványok menüpont). Ehhez szükséges az igénylő MVH-regisztrációs száma (ügyfélazonosító) és lóra is érvényes tenyészetkódja (december 31-ig az ügyfélazonosítónak és a tenyészetkódnak meg kell lenni, csak ebben az esetben adható be a támogatási kérelem). Az útlevélben szereplő tulajdonos NEM feltétlenül azonos a tartóval, tehát vásárolt ló esetén nem elég az útlevelet átíratni!
 • az egyesület igazolása szükséges a beadáshoz. Csak egyesületi tagok részére adunk ki igazolást. A kérelmeket  már be lehet küldeni az info@arablo.hu, email-címre, az előzetes ellenőrzéseket el tudjuk végezni, az igazolások kiadása csak január hónap folyamán történik majd.
 • A kérelem beadásának módja: kérjük az egyesületi igazolást a kérelmező és a kancák adataival számítógépen kitölteni, menteni, és a fenti email-címre elküldeni.
 • Az igazolásokat aláírás után szkennelve küldjük vissza, ebben a formában kell az Államkincstár beadási felületére feltölteni.
 • Az egyesületi igazolás letölthető innen:
  8. sz. melléklet tenyesztőszervezeti igazolás

  Az azonosítók kitöltése: A baromfiállomány létszáma oszlopba semmit nem kell írni.

 • Az azonosítók tördelése: HUN K KB121230000  Kérjük, figyelmesen töltsék ki az azonosítókat, pont annyi nulla legyen, ahány az útlevélben van, és pont azokon a helyeken. Ez különösen vonatkozik a beadásra, ahol be kell gépelni a felületre a számokat (Javasoljuk, hogy a beadáskor a lóútlevélből írják be a számokat, amit már legalább kétszer ellenőriztünk, az esetleg elírásokat kijavítottuk). Körlevelet küldtünk ki a gyakran elkövetett hibákról, melyet ITT olvashat!
 • a pontozáshoz szükséges egyéb, nem szakmai mellékletek listáját a kiírás tartalmazza. A minimális 30 pont miatt nem szükséges aggódni, több pontot természetesen érdemes gyűjteni, pl. a végzettségi dokumentum beküldés éve
 • minden évben be kell adni a kifizetési kérelmet — utólag, az előző támogatási évre. Tehát a 2022-ben beadott kérelem esetén az első kifizetési kérelmet 2023. áprilisban kell beadni

 A támogatás beadásához szükséges lépések:

 1. Ügyfélkapu megléte,
 2. MVH-regisztrációs szám (= ügyfélazonosító) — illetékes hatóság: Államkincstár, segítséget nyújtanak a falugazdászok (dec. 31-ig).
 3. Tenyészetkód – illetékes hatóság: Megyei Kormányhivatal, segítséget nyújtanak a helyi hatósági állatorvosok (dec. 31-ig).
 4. Egyesületi tagság — ld. a NYOMTATVÁNYOK menüpontban a „Tagsági viszony létesítése” almenüben (dec. 31-ig).
 5. Bírálat a 3 éven felüli kancák esetében. Segítséget nyújt az Egyesület. Várható szemlék időpontja és helyszíne a Rendezvények menüben. A bírálati lapot NEM KELL feltölteni a Kincstár felületére, ennek ellenőrzéskor van jelentősége!
 6. Shagya arab fajtabejegyzés – bejegyzés nélküli, de Shagya arab származású kancák esetén segítséget nyújt az Egyesület. A fajtabejegyzést NEM KELL feltölteni a Kincstár felületére.
 7. NÉBIH tartóbejelentés (nyomtatvány az Egyesület menüben a „Nyomtatványok” almenüben). Január 1-től a kancának az igénylő nevén kell tartásban lennie a NÉBIH nyilvántartása szerint.

Olyan esetben, ha a kanca egy másik tenyésztő nevén 2021. december 31-ig támogatásban van, az előző tenyésztőtől 2021. december 31-én kell kijelenteni (vagy egyáltalán nem kell kijelenteni, csak a bejelentést január 1-től megtenni), és az új tenyésztőhöz január 1-ével bejelenteni! Nem szabad korábban megtenni a ki-és bejelentést, mert az előző tenyésztő elveszíti a támogatási jogosultságát (azaz elbukja az előző 6 évet)! A bejelentés beküldésének időpontja ezekben az esetekben nyilván csak január eleje lesz, de a tartás kezdete a bejelentőlapon ne legyen se előbb, se később, mint január 1.

 1. Egyesületi igazolás (8-as melléklet) — részletesen ld. fent. Csak az előző pontok teljesülése után adjuk ki az igazolást. Szkennelve küldjük, feltöltésre kész állapotban, de mindenképpen kérjük a file-t megnyitni és ellenőrizni az adatokat, aláírást, bélyegzőt!
 2. Mezőgazdasági közép-vagy felsőfokú végzettség igazolása, amennyiben az igénylő rendelkezik vele.
 3. Feltöltés a Kincstár honlapjára január 3. és január 31. között. Az igényléshez az egyesületi igazolást és a mezőgazdasági végzettséget igazoló okmányt (ha van)  kell csatolni.
 4. A beadás menete: Ide kattintva éri el a felületet: https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml

Jobb felső sarok, belépés ügyfélkapuval. Ismét jobb felső sarok, a képviselt kiválasztása.

Ha az idén még nem intézett ügyet ezen a felületen, jóvá kell hagyni vagy szükség esetén módosítani az adatait. Utána megnyílik a beadási felület.

A felső sorban az Elektronikus kérelem beadását kell kiválasztani. A megnyíló ablakban a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 támogatási kérelem sort kiválasztani, a következő megnyíló ablakban az Agrár-környezetgazdálkodási intézkedések sort, ezen belül pedig az Őshonos állatok in situ 2022 sort. A megnyitás után új kérelmet indítani, minden szükséges menüt (fület) megnyitni és értelemszerűen kitölteni. A nyilatkozatok jóváhagyását nem szabad elfelejteni, és mindenképpen csatolni kell az egyesület igazolását. A felső- vagy középfokú mezőgazdasági végzettséget igazoló okmány csatolása nem kötelező, de ha van, akkor érdemes, mert plusz pontot ér az elbírálásnál.

Ex situ támogatás méntartásra és méncsikó-nevelésre (még nincs társadalmi egyeztetésen):

 • A 2017-ben beadott pályázatok 1 évvel meghosszabbíthatók, a meghosszabbítás időszaka január 25 – február 22.
 • Szintén tervezik újra kiírni, 3 évre, emelt összeggel, 2023-tól.