Őshonos támogatás aktualitás

Meghosszabbodott a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka.

A 2020 utáni Európai Uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai következtében a mezőgazdasági támogatáspolitikában a 2021-es évben átmeneti időszakra kell készülni. Az Agrárminisztérium ennek megfelelően a VP4-10.2.1.1-15.  Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött.

A döntés értelmében a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre, 2021. december 31-ig történő meghosszabbítására, tehát azon Kedvezményezettek számára, akik élnek a hosszabbítás lehetőségével és a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan kérelmet nyújtanak be, a támogatás továbbra is elérhető lesz.

A Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és az által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtására
2020
november 23-tól 2020. december 20-ig  terjedő időszakban van lehetőség.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs! A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével!

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem ‒ a MÁK által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával ‒ 2021. január 15-ig visszavonható.

Amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy köteles a 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tartó támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli – baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belüli –, a támogatási feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal történő pótlására.

Amennyiben valamely állat a kötelezettség vállalási időszak utolsó napját megelőző 90 napon ‒ baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belül ‒ belül esik ki, úgy a kedvezményezett mentesül a fent meghatározott pótlási kötelezettsége alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül a MÁK által arra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül bejelenteni.

További szabályozás, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása előtti támogatási jogviszony során első alkalommal megállapított meg nem felelés nem kerül figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésre hozott szankciók ismétlődő jellegének megállapítása tekintetében.

A támogatást igénylő amennyiben él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére 2022-ben van lehetősége, mely jogvesztő határidő!

A pályázati felhívással kapcsolatos módosításokról bővebb információt a Széchény2020 oldalán, itt találhatnak.

A Támogatói okirat minta, valamint a módosult pályázati felhívás teljes szövege pedig itt érhető el.

NAK/Borovka Zsuzsa