Őshonos kancatámogatás új ciklus részletes feltételei

A pályázati felhívás címe, elérhetősége

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

 

Támogatás igénylője

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Nébih Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a kötelezettségvállalási időszak első napján, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) az adott egyed tartójaként szerepel, azaz az általa tartott lovak egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette.

Támogatható egyedek köre

Az egyesület által törzskönyvezett, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) 1 évet betöltött (2014. évi vagy korábbi születésű, 2017. évi beadás esetén 2015. évi vagy korábbi születésű) kancaivarú egyedek

Korábbi ciklusban részt vevő pályázókra vonatkozó információk

 

 • 2010. és 2011. évi pályázók tartási kötelezettsége már lejárt, 2016. évi beadás lehetséges
 • 2012. évi pályázók tartási kötelezettsége 2016. december 31-én jár le, 2017. évi beadás lehetséges

Támogatási összeg

500 EUR/kanca/év (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Dátumok, határidők

 2016. évi támogatási kérelem
beadás esetén
2017. évi támogatási kérelem
beadás esetén
Támogatási kérelem beadása2016. február 1-28.2017. február 1-28.
Kötelezettségvállalási időszak2016. január 1-2020. december 31.2017. január 1-2021. december 31.
1. kifizetési kérelem beadása2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)

 

A támogatás 5 éves kötelezettségvállalási időszakának
szakmai feltételrendszere és adminisztratív kötelezettségei

ElőírásAdminisztratív kötelezettség
A támogatási időszak végéig kancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó egyesületi szabályok szerinti jelöltetése és lóútlevelének kiváltása
 • Csikó lóútlevelének megléte
Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése
 • Tárgyévi állományjelentés beküldése az egyesületnek
 • Tárgyévi párosítási terv beküldése az egyesületnek
 • Tárgyévi ellésbejelentés beküldése az egyesületnek vagy a lótenyésztési felügyelőnek
Tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi párosítási terv szerinti fedeztetés
 • Tárgyévi párosítási terv megléte
 • Tárgyévi fedeztetési jegyzőkönyv megléte
Alapminősítés megléte – a támogatási kérelem beadásának évében a kancabírálat pótolható, de bírálatra írásban kötelező bejelentkezni
 • Kancabírálati lap megléte

vagy

 • Jelentkezési lap kancabírálatra
Naprakész tenyésztési dokumentáció vezetése
 • Tenyésztési napló vezetése
A kieső egyedek 90 napon belüli pótlása, a kiesés-pótlás bejelentése a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül
 • Kiesés-pótlás bejelentő nyomtatvány beküldése az egyesület felé
 • A kiesés okáról, valamint a pótolt egyedek elfogadásáról szóló egyesületi igazolás beküldése az MVH felé

és

 • Állategészségügyi ok miatti kiesés esetén állatorvosi igazolás beküldése az MVH felé
A kieső egyedek tartónyilvántartásból való kijelentése a kieséstől számított 10 napon belül
 • Lótartási hely bejelentő lap – tartás vége nyomtatvány beküldése a Nébih felé
Elhullott, illetve kényszervágott egyedek esetén végleges fogyaték bejelentése a kieséstől számított 10 napon belül
 • Elhullott egyedek esetén lóútlevél beküldése a Nébih felé
 • Kényszervágott egyedek esetén tulajdonos-nyilvántartó betétlap beküldése a Nébih felé

A támogatás igénylésének menete

 

 • adategyeztető lap visszaküldése az egyesület címére postai úton
 • a támogatási kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH beadási felületén
 • a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelt formában történő feltöltése a kérelemhez

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok

 

 • a visszaküldött adategyeztető lap szerint kiállított egyesületi igazolás (az igazolás nyomtatványa jelenleg nem áll rendelkezésre, a későbbiekben postai ajánlott küldeményként kerül kiküldésre)
 • többletpont számításához, amennyiben rendelkezésre áll:
  • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat
  • agrárvégzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány
  • gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott agrárvégzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra

Forrás: www.noniusegyesulet.hu