Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Ménvizsga, Kaposvár, 2013. október 18.

2013. december 3.  •  Tenyésztés

Ménvizsga KaposvárA szemle első eseménye a mének küllemi bírálata. A bírálóbizottság ezúttal Baranyai Sándor, dr. Hecker Walter és dr. Németh Csaba összetételben döntött a ménekről. Végül 7,5 pontban határozta meg a ménvizsgateljesítés szintjét, amelyet csak egy mén, Koheilan Santos P tudott teljesíteni.

Letöltések: