Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Hírlevél

2014. december 1.  •  Hírek

Tisztelt Tagtársak!

Október 15-én tartott Közgyűlésünkön több tagtársunk is felvetette, hogy az új elnökségnek rendeznie kellene viszonyát az arab lótenyésztésben a legnagyobb hagyománnyal rendelkező Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. vezetőivel, hogy folytatódjon az 1990-től kezdődő sikeres együttműködés, mely 2008-ig korábban jellemezte a Ménes és az Egyesület tagjainak kapcsolatát.
Október 16-án levelet írtam Bérci Balázs ügyvezető igazgató részére, hogy találkozzunk egy számára alkalmas helyen és időben, felajánlva együttműködési készségünket főként, ami a génmegőrzés területét illeti. Ügyvezető Úr 27-én érkezett válaszában november 6-án 11 órát jelölte meg, a megbeszélésre nem Bábolnán, hanem Budapesten dr Vucskits András úr cégének székhelyén került sor. Egyesületünket az elnökség, Kiss László Kocsis Alfréd és jómagam képviseltük, míg Bábolna Nemzeti Ménesbirtokot Bérci Balázs ügyvezető és dr Kiss Attila képviselte, valamint meghívásukra jelen voltak: Joszkin János, Rencsár Kálmán, Gál Imre, dr Vucskits András, Parti Imre. Bérci Balázs jelezte, hogy egyéb ügyei miatt egy órája van erre a megbeszélésre, és 12 óra után nem sokkal dr Kiss Attilával távoztak. Jegyzőkönyv nem készült.

Új elnökségi tagjaink bemutatkoztak, majd kifejtettem azon szándékunkat, hogy szeretnénk a fajta megmaradása érdekében együttműködni. Javasoltam, hogy ne a múlttal és az elmúlt évek eseményeivel foglalkozzunk, mert annak értékelésében eltérő nézeteket vallunk. Nézzük a jövő teendőit, mindkét szervezet a saját feladatait fogalmazza meg, és ott keressük meg azokat a pontokat, melyekben együttműködhetünk. Ezt követően ismertettem az egyesületre háruló, törvény által meghatározott feladatokat. Ezzel a felvetéssel Bérci Balázs nem értett egyet, és elmondta, mi lenne az egyesület feladata, többek között azt nehezményezte, hogy az idei ISG Európa-championátuson kevés hazai tenyésztő vett részt. Jeleztem, hogy nem kaptunk kiírást, dr Kiss Attila azt válaszolta, hogy a kiírás német nyelven fent volt az ISG honlapján. Mielőtt érdemben válaszolhattunk volna a felvetésekre az idő előrehaladtára való tekintettel távoztak Bábolna képviselői.

Ezt követően a jelenlévő tenyésztőkkel, akik korábban tisztséget töltöttek be,folytattuk a megbeszélést, annak érdekében, hogy megtudjuk álláspontjukat a jövőbeni működésről. Abban egyetértettünk, hogy a következő közgyűlést időben elő kell készíteni.
Ennek érdekében kérem a tisztelt Tagjainkat, hogy ismerve az Egyesület lehetőségeit javaslataikkal, elképzelésükkel tiszteljenek meg bennünket, és akár írásban, akár szóban osszák azt meg velünk. Várjuk továbbá azokat a jelentkezőket, akik a következő három évben akár a sport- akár a tenyésztési bizottságban vállalnának tisztséget, vagy tudnak olyanról, aki ezekben a bizottságokban szívesen és hasznosan feladatot vállalna.

2015 első negyedévében közgyűlésre kerül sor, ahol folytatnunk kell a tisztújítást, illetve felelősen döntenünk kell több olyan kérdésben, mely a fajtáink fennmaradását befolyásolják ebben a gazdasági környezetben.
Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunkat. Nem sokára elkészülünk egy térképpel, ami megmutatja minden tenyésztőnket lakhely szerint, ahol látható lesz a cím és a telefonszám, drótpostacím, aki ehhez hozzájárult. A következő lépcsőben szeretnénk összekötni az állomány listával, tehát az érdeklődő láthatja az ott álló állományt. Igény esetén az eladó lovak is felkerülnek, fotóval, származással.

Elnökségünk az alábbi 4 pontba foglalta a közeli jövő megvalósítható feladatait:

  1. Összeállítjuk és a következő rendes közgyűlésre és a közgyűlés elé visszük az új elnökség hároméves programját, amiben a szakbizottságok tevékeny közreműködését is elvárjuk, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül ők is ( a jelöltek) állítsák össze a megvalósíthatónak vélt feladataikat az anyagi igények és a biztos források megjelölésével.
  2. Fontosnak tartjuk a tagság és a választott tisztségviselők sokszínűbb, és élőbb kapcsolatának átgondolását és a feladatok megosztása terén is egy új korszerű teljes körű együttműködés kidolgozását és megvalósítását.
  3. Fontosnak tartjuk a tagok egymás közötti kapcsolatainak szélesítését akár tenyésztési régiók kialakítása útján is, jobban kihasználva a helyi adottságokat, és tenni akarást a fajta népszerűsítése terén.
  4. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az egyesületnek kötelessége olyan társadalmi környezetet teremteni, amely a nagyságát erősíti azáltal, hogy a háta mögött tudhatja a fajta állami ménesét, amelytől elvárja,hogy gondjait ossza meg és segítse az egyesületet abban,hogy kifelé egységes követelményrendszerrel jelenjen meg.

Még decemberben döntenünk kell, mely szervezettet bízza meg egyesületünk a lóútlevél kiadásával.
Az, hogy a lóútlevelet az Egyesület saját hatáskörben adja ki, elvethetjük a feltételek nem adottak, a kérdés, hogy a NÉBIH jelenleg is működő Lóutlevél Irodája, vagy az MLOSZ ad-e kedvezőbb ajánlatot, mindezekről Tagjainkat időben tájékoztatjuk. A választ 15 napon belül kell eljuttassuk a Tenyésztési Hatósághoz.

Tisztelt tagtársak!

Az elkövetkezendő napokban eljuttatjuk Önökhöz a honlapra felkerülő adataikat, melyek nyomtatványainkban való közléséhez korábban már hozzájárultak, ennek ellenére ismételten kérjük hozzájárulásukat. Kérem, az adatváltozásról értesítsenek, ha a listán valami nem helyesen szerepel. Ha valaki azt szeretné, hogy adatai ne jelenjenek meg, jelezze azt írásban, ha nem érkezik ilyen jelzés azt egyetértésként kezeljük majd.

Köszönöm az együttműködést!

Rombauer Tamás
elnök

Kiss László
elnökség tagja

Kocsis Alfréd
elnökség tagja