Erőt, s erényt! – Pettkó Szandtner Tibor ménesparancsnok élete és munkássága

A film Pettkó- Szandtner Tibor, egykori bábolnai ménesparancsnok életét mutatja be. A ménesparancsnok virágoztatta fel a Bábolnai Ménesbirtokot és egyben a Shagya arab tenyészetet, valamint napjainkig a magyar fogathajtás megkérdőjelezhetetlen alakja. 1944-ben a szovjet csapatok elől Bajorországba menekítette a bábolnai ménest, amiért itthon hazaárulónak kiáltották ki. Száműzetésében barátja, a Bajor herceg nyújtott menedéket.

1949 -ban az egyiptomi király meghívását elfogadva Egyiptomba utazott és egy máig világhírű arab tenyészetet hozott létre a Kairó melletti El- Zahrában.
Pettkó-Szandtner Tibor már nem láthatta viszont szeretett hazáját. 1961-ben hunyt el Bajorországban. Végakarata az volt, hogy Bábolnán nyugodhasson. 2018 szeptemberében teljesült utolsó kívánsága, ekkor temették újra katonai tiszteletadás mellett szeretett Bábolnáján.

A film megtekintése