Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Támogatott szolgáltatások feltételei

2015. június 12.  •  Hírek

Tisztelt Tagtársak!

A korábban „KKV Nyilatkozat” néven ismert nyomtatvány megszűnt, helyébe a „Támogatott szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem” lépett, melyet eddig mindössze 25 társunk küldött vissza, holott korábban 85 tagunk volt kis- és középvállalkozói státuszban.

A Záradékkal ellátott és a NÉBIH-nél nyilvántartott tenyésztők jogosultak az alábbi támogatott szolgáltatásokra:

A „Támogatott szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem” nyomtatványt ( fekete keretes papír, két oldalas) záradékolásra előbb az Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének kell megküldeni, kitöltve a mellékelt útmutató szerint. Ezt követően az egyesület listán összesíti a kérelmeket, és záradékolásra megküldi a NÉBIH-nek. Ezzel válnak jogosulttá, hogy pl. a DNS vizsgálatok ingyenesek, a többi szolgáltatás pedig támogatott legyen, ami lényeges költségmegtakarítást jelent.

Felhívom tovább a tagtársak figyelmét, hogy a mellékelt Regisztrációs kötelezettségek útmutató szerint a megváltozott jogszabályok miatt a tenyészetkód kiváltása már egy egyed tartásánál is kötelező, ennek hiánya hatósági ellenőrzésnél állattenyésztési bírság kiszabását vonja maga után.

Letöltések