Magyar Álamkincstár: Sürgős értesítés az őshonos támogatás kiesés pótlás kezeléséről

Borovka Zsuzsanna, vezető állattenyésztési szakértő levele

Kedves Kollégák!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a napokban megkezdte a „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-21 kódszámú) pályázati felhívás keretében benyújtott, a 2022. évi kifizetési igénylésekhez kapcsolódó értesítések kiküldését.

Sajnálatos módon a Kincstár a támogatáshoz kapcsolódóan nem minden esetben vette figyelembe a helyesen kitöltött, időben beküldött 2022. évi kiesés-pótlásokat, igy néhány egyed tekintetében a kérelmeket elutasították. Jelenlegi információink szerint a Kincstár a ”Kifizetési értesítés – Őshonos állatok in situ” tárgyú értesítések kiküldését 2023. október 9-én kezdte meg.

Azon ügyfelek esetében, amelyeknél ezen jogcím esetében Kamarai meghatalmazással történt a 2022. évi kifizetési igénylések benyújtása az értesítések a Kamara hivatali kapujára fognak érkezni. Ezen értesítések a beérkezést követően az érintett falugazdász kollégák feladatkosába kerülnek, akik a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg fogják tenni.

Tekintettel arra, hogy az értesítés átvétel hiányában a megküldéstől számított 7. napon kézbesítettnek minősül, valamint, hogy a döntéssel szemben a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül lehet kifogással élni, ezért kiemelten fontos, hogy felhívjátok a figyelmet arra, hogy minden, „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-21 kódszámú) pályázati felhívás esetében érintett tagotok ellenőrizze az ügyfélkapuját!

Amennyiben a benyújtott 2022. évi kifizetési igénylésekhez esetében tagotok érintett az elutasításban, és nem ért egyet a határozatban foglaltakkal, úgy a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül minden eseten nyújtson be kifogást! A kifogás benyújtása előtt az elutasítással érintett egyed/egyedek esetében azonban fontos, hogy alaposan vizsgálja meg az ügyfél, hogy a Kincstár általi elutasítás jogos-e vagy sem. Az adott kifizetési kérelem kapcsán elutasított egyed/ek részletes listáját, indoklással együtt a Kincstár által megküldött értesítés 2. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben az Ügyfél biztos abban, hogy egy adott elutasítással érintett egyed/ek esetében kiesés pótlásra került sor és az Ügyfél kiesés pótlását az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet visszaigazolta, melyet követően a helyesen kitöltött 2022. évi kiesés-pótlási dokumentum időben benyújtásra került és azt visszaigazolták, úgy kifogás benyújtásának van helye.

Javasoljuk, hogy az Ügyfél gondosan, egyedenként vizsgálja meg a Kincstár által megküldött értesítés 2. számú mellékletében szereplő elutasítással érintett egyedeket. Amennyiben például az Ügyfél az elutasítással érintett egyedeinek a száma 10 db, de abból csak 8 egyed esetében nyújtott be helyesen kitöltött 2022. évi kiesés-pótlási dokumentumot, 2 egyed pótlására pedig nem került sor úgy természetesen csak 8 egyedre kerüljön kifogás benyújtásra.

A benyújtott kiesés-pótlásokat a Kincstár felületén az alábbi útvonalon lehet lekérdezni:

Általános ügyintézés/Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése/Beadványok keresése/Jogcím – legördülő sávból való kiválasztás)/Őshonos állatok-in situ 2022/2023 (VP)/Tárgy – legördülő sávból való kiválasztás)/Kiesés-pótlás kérelem/Keresés gomb megnyomása

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben esetleg a jogcímhez kapcsolódóan elutasított egyed/egyedek esetén vis maior bejelentés történt, úgy azokat is ellenőrizzék és megalapozottság esetén a kifogás benyújtásakor az ehhez kapcsolódó dokumentumokat is töltsék fel!

A Nagy István agrárpolitikáért felelős miniszter részére benyújtandó kifogáshoz minden esetben – aláírással ellátottan, szkennelve – csatolni szükséges az elutasítással érintett egyedek esetében a fajtafenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által kiállított, jóváhagyott kiesés-pótlás igazoló lapot/ak (pályázati felhívás 9. számú melléklete), valamint a kiesés-pótlást visszaigazoló dokumentumot/okat!

A kifogás benyújtásának útvonala a Kincstár felületén az alábbi:

Általános ügyintézés/Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése/Új beadvány készítése/Jogcímek/intézkedések – legördülő sávból való kiválasztás)/Őshonos állatok-in situ 2022/2023 (VP)/Tovább gomb megnyomása/Jogcím kiválasztása/ Tovább gomb megnyomása/Hivatkozott ügy iratazonosítója/Tárgy – legördülő sávból való kiválasztás)/Jogorvoslat (fellebbezés, kifogás)/Rövid leírás – értelemszerű kitöltése/Csatolt dokumentumok/+File kiválasztása (pl. kifogás nyomtatvány, kiesés-pótlás igazoló lapok, a kiesés-pótlás benyújtást igazoló dokumentumok, vis maior bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok feltöltése/Ellenőrzés gomb megnyomása/Mentés gomb megnyomása + hibajegyzék rész ellenőrzése/Beadás gomb beadása

Kérjük, hogy hívjátok fel az érintett tagjaitok figyelmét, hogy a kifogás benyújtásakor fordítsanak kiemelt figyelmet a fent felsorolt szükséges mellékleteket csatolására!

Jelen levelemhez mellékelten csatolva megküldök egy „kifogás-tervezetet”, melyet az Ügyfél adatainak kitöltésével, aláírás után, a Kincstár elektronikus felületén (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/) a fent jelzett útvonal és módon nyújthatnak be kifogást.

A csatolt „kifogás-tervezetet” a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSz) állította össze és egyeztette le a Kincstárral, valamint a Kamarával. Az MJKSz már tájékoztatta tagjait a fentiekről és készített egy videó help-et a tagjai számára, amely további segítséget nyújthat a kifogás benyújtásához.

A videó itt elérhető el: https://youtu.be/sPudQJL144I

A kifogás és a videó help összeállításáért és rendelkezésünkre bocsátásáért ezutón is szeretnék köszönetet mondani az MJKSz-nek! Ezen dokumentum és videó azt gondolom mind a NAK falugazdászainak, mind pedig a tagjaitoknak nagy segítséget jelent!

Letöltés

Kifogás MINTA, Őshonos in situ