Rendkívüli közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagunk!

A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete (2943 Bábolna, Wesselényi u. 46.) képviseletében egyesületünk rendkívüli közgyűlését ezúton összehívom.

A közgyűlés helye: MÁSZ Székháza 1134. Budapest Lőportár u16.
Időpontja: 2014. december 22 hétfő, 10.30 óra

A közgyűlés napirendje:

  1. Az Alapszabály módosítása a közhasznú jogállás megszerzésének érdekében
  2. A 2012. évi módosított beszámoló jóváhagyása
  3. A 2013. évi beszámoló módosított közhasznúsági mellékletének elfogadása
  4. A tenyésztési szabályzat kiegészítése a melléklet szerint

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele, de legalább 50% plusz egy fő jelen van.

Ha a rendes tagok a közgyűlés szabályszerű összehívása ellenére sem jelennek meg határozatképes számban, akkor 2014. december 22-én hétfőn 11.00 órára, azonos napirenddel újabb közgyűlést hívok össze, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A rendkívüli közgyűlés összehívására, illetve a napirendben szereplő kérdésekben való döntésekre azért van szükség, mert a Tatabányai Törvényszék 2014. november 11-én kelt Pk.60.030/1991/51. számú, az Egyesület közhasznú jogállásának megszerzését megállapító végzése ellen a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség P.T.1618/2014/1-II. számon, 2014. november 27-én kelt fellebbezést nyújtott be a Győri Ítélőtáblához, amelyben a következőket kifogásolta a törvényszéki végzéssel, illetve az annak alapját képező egyesületi iratokkal kapcsolatban:

a) a 2012. és a 2013. évi beszámolóval, illetve annak közhasznúsági mellékletével kapcsolatban – nem számviteli jellegű, hanem az Ectv. közhasznú szervezetekre vonatkozó különleges rendelkezések alapján – kisebb hiányosságokat állapított meg, amelyek következtében a 2012. évi beszámolót és a 2013. évi beszámoló közhasznúsági mellékletét módosítani, illetve kiegészíteni szükséges és mivel úgy a beszámoló, mind a közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatásköre, ezért ezekről a 2. és 3. pontokban kell tárgyalni és döntést hozni;

b) a törvényszék által jóváhagyott, illetőleg a bírósági jogalkalmazási tájékoztató alapján összeállított Alapszabállyal szemben a következő hiányosságokra mutatott rá az ügyészség:

  • a pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt, személyesen nem közreműködhet az Egyesület céljainak elérésében
  • a tagsági jogviszony kizárásával kapcsolatos alapszabályi rendelkezéseket – amelyeket egyébként a bíróság iránymutatatása szerint állapítottunk meg – nem tartja elégségesnek az ügyészség, a kizárással kapcsolatos további eljárási szabályok meghatározását tartja szükségesnek
  • az ügyészség elvárása továbbá, hogy tartalmazza az Alapszabály az Elnökségi ülés nyilvánosságára vonatkozó rendelkezést, valamint szintén tartalmazza az Elnökségi határozatok nyilvántartásának vezetését, érintettekkel való közlését, illetve nyilvánosságra hozatalának módját
  • a közfeladatokhoz tartozó jogszabályok körében (Alapszabály 4.§) két jogszabályváltozásra mutatott rá a főügyészség
  • a főügyészség hivatkozik továbbá arra, hogy az Alapszabály nem rendelkezik a gazdálkodás eredményének felosztási tilalmáról (ez a megállapítás egyébként nem helytálló, mert az Alapszabály 21.§ harmadik bekezdése így szól: „Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.”)
  • a főügyészség azt is jelezte, hogy az Ectv. 38.§ (1) bekezdése szerinti, a közgyűlés határozathozatalára vonatkozó összeférhetetlenségről sem rendelkeztünk; ez nem felel meg a valóságnak, mivel az Alapszabály 16.§ második bekezdésében szereplő felsorolás a) pontja szó szerint tartalmazza az Ectv. 38.§ (1) bekezdésében írt, és a főügyészség által hiányolt jogszabályi rendelkezést a közgyűlés határozathozatalára vonatkozó összeférhetetlenségéről

c) A fentiek miatt szükségessé vált az Alapszabály módosítása az 1. napirend szerint.

Tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy a főügyészség fellebbezése csak a közhasznú jogállás megállapításával kapcsolatos, a legutóbbi közgyűlésen megválasztott tisztségviselők mandátumát nem érinti.

Tekintettel az ügyészségi fellebbezésre, a közhasznúsági jogállás megszerzése érdekében a fenti napirendekkel a rendkívüli közgyűlést még 2014-ben meg kell tartani, mivel a közhasznú jogállás megállapítása iránt csak a fentiek szerinti módosított okiratok alapján tudunk új kérelmet előterjeszteni, viszont annak előterjesztésére 2014. december 31-ig van lehetőség.

A szükséges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, (amely eltérő írásmóddal, kiemelten tartalmazza a közgyűlés által tárgyalandó új rendelkezéseket), valamint a módosítandó beszámolót, illetve közhasznúsági jelentést e-mail címmel rendelkező tagjaink részére a szükséges áttanulmányozás és a kellő felkészülés érdekében elektronikus úton is megküldjük, továbbá valamennyi anyagot – a Tatabányai Törvényszék végzését, a főügyészségi fellebbezést, illetve a napirendek által érintett okiratok tervezeteit – közzétesszük az egyesület honlapján is, valamint tagjaink részére postai úton is megküldjük.

A közgyűlésen való megjelenésére napirendek fontosságára tekintettel feltétlenül számítok.

Bábolna, 2014. december 11.

Tisztelettel:

Rombauer Tamás
elnök sk.

Letöltések

Letöltések

Letöltések

Letöltések

Letöltések