Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Rendkívüli közgyűlési meghívó

2014. december 12.  •  Hírek

Tisztelt Tagunk!

A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete (2943 Bábolna, Wesselényi u. 46.) képviseletében egyesületünk rendkívüli közgyűlését ezúton összehívom.

A közgyűlés helye: MÁSZ Székháza 1134. Budapest Lőportár u16.
Időpontja: 2014. december 22 hétfő, 10.30 óra

A közgyűlés napirendje:

  1. Az Alapszabály módosítása a közhasznú jogállás megszerzésének érdekében
  2. A 2012. évi módosított beszámoló jóváhagyása
  3. A 2013. évi beszámoló módosított közhasznúsági mellékletének elfogadása
  4. A tenyésztési szabályzat kiegészítése a melléklet szerint

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele, de legalább 50% plusz egy fő jelen van.

Ha a rendes tagok a közgyűlés szabályszerű összehívása ellenére sem jelennek meg határozatképes számban, akkor 2014. december 22-én hétfőn 11.00 órára, azonos napirenddel újabb közgyűlést hívok össze, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A rendkívüli közgyűlés összehívására, illetve a napirendben szereplő kérdésekben való döntésekre azért van szükség, mert a Tatabányai Törvényszék 2014. november 11-én kelt Pk.60.030/1991/51. számú, az Egyesület közhasznú jogállásának megszerzését megállapító végzése ellen a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség P.T.1618/2014/1-II. számon, 2014. november 27-én kelt fellebbezést nyújtott be a Győri Ítélőtáblához, amelyben a következőket kifogásolta a törvényszéki végzéssel, illetve az annak alapját képező egyesületi iratokkal kapcsolatban:

a) a 2012. és a 2013. évi beszámolóval, illetve annak közhasznúsági mellékletével kapcsolatban – nem számviteli jellegű, hanem az Ectv. közhasznú szervezetekre vonatkozó különleges rendelkezések alapján – kisebb hiányosságokat állapított meg, amelyek következtében a 2012. évi beszámolót és a 2013. évi beszámoló közhasznúsági mellékletét módosítani, illetve kiegészíteni szükséges és mivel úgy a beszámoló, mind a közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatásköre, ezért ezekről a 2. és 3. pontokban kell tárgyalni és döntést hozni;

b) a törvényszék által jóváhagyott, illetőleg a bírósági jogalkalmazási tájékoztató alapján összeállított Alapszabállyal szemben a következő hiányosságokra mutatott rá az ügyészség:

c) A fentiek miatt szükségessé vált az Alapszabály módosítása az 1. napirend szerint.

Tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy a főügyészség fellebbezése csak a közhasznú jogállás megállapításával kapcsolatos, a legutóbbi közgyűlésen megválasztott tisztségviselők mandátumát nem érinti.

Tekintettel az ügyészségi fellebbezésre, a közhasznúsági jogállás megszerzése érdekében a fenti napirendekkel a rendkívüli közgyűlést még 2014-ben meg kell tartani, mivel a közhasznú jogállás megállapítása iránt csak a fentiek szerinti módosított okiratok alapján tudunk új kérelmet előterjeszteni, viszont annak előterjesztésére 2014. december 31-ig van lehetőség.

A szükséges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, (amely eltérő írásmóddal, kiemelten tartalmazza a közgyűlés által tárgyalandó új rendelkezéseket), valamint a módosítandó beszámolót, illetve közhasznúsági jelentést e-mail címmel rendelkező tagjaink részére a szükséges áttanulmányozás és a kellő felkészülés érdekében elektronikus úton is megküldjük, továbbá valamennyi anyagot – a Tatabányai Törvényszék végzését, a főügyészségi fellebbezést, illetve a napirendek által érintett okiratok tervezeteit – közzétesszük az egyesület honlapján is, valamint tagjaink részére postai úton is megküldjük.

A közgyűlésen való megjelenésére napirendek fontosságára tekintettel feltétlenül számítok.

Bábolna, 2014. december 11.

Tisztelettel:

Rombauer Tamás
elnök sk.

Letöltések

Letöltések

Letöltések

Letöltések

Letöltések