Pettkó-Szandtner Tibor emlékére

Pettkó-Szandtner Tibor emlékérePettkó-Szandtner Tibor egykori ménesparancsnok halálának 50. évfordulóján a helyi evangélikus és református gyülekezet a templom építőjére emlékezett, és ez alkalomból emléktáblát avatott, melyhez Egyesületünk jelentős adománnyal Járult Hozzá.

A megemlékezésen elnökünk dr. Hecker Walter mondott beszédét rövidített formában honlapunkon olvashatják. Tekintve, hogy idén ünnepeljük Pettkó-Szandtner Tibor születésének 125 évfordulóját, elhatároztuk, hogy újságokban megjelent cikkeit kötetbe foglalva még az idén megjelentetjük, így emlékezve munkásságára.