Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Pettkó-Szandtner Tibor emlékére

2011. január 9.  •  Tenyésztés

Pettkó-Szandtner Tibor egykori ménesparancsnok halálának 50. évfordulóján a helyi evangélikus és református gyülekezet a templom építőjére emlékezett, és ez alkalomból emléktáblát avatott, melyhez Egyesületünk jelentős adománnyal Járult Hozzá.Pettkó-Szandtner Tibor emlékére

Pettkó-Szandtner Tibor emlékére

A megemlékezésen elnökünk dr. Hecker Walter mondott beszédét rövidített formában honlapunkon olvashatják. Tekintve, hogy idén ünnepeljük Pettkó-Szandtner Tibor születésének 125 évfordulóját, elhatároztuk, hogy újságokban megjelent cikkeit kötetbe foglalva még az idén megjelentetjük, így emlékezve munkásságára.