Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Shagya méneskönyv I. kötet

Shagya arab méneskönyv ismeretterjesztő anyag – 2015

Kiadja:
Magyarországi Arablótenyésztôk Egyesülete
2943 Bábolna, Wesselényi utca 46.

Felelős kiadó:
Rombauer Tamás, elnök

Shagya Arab Méneskönyv – Bábolnai Kötet