Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Módosult az in-situ génmegőrzés pályázati felhívás

2021. április 6.  •  Hírek

MÓDOSULT A “VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK IN SITU MEGŐRZÉSE” CÍMŰ (VP4-10.2.1.1-15. KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓJA

A módosítás értelmében a felhívás 3.4.1.1. II. fejezete egy új,  8. ponttal egészült ki az alábbiak szerint:

„8. Lófélék esetében pótlásként beállított állatnak elfogadható a felhívás 3.4.1.1. I. 2. pontja szerint kötelező szaporulatként előírt csikó, amennyiben a pótlás időpontjában megfelel a 3-7. pontokban leírtaknak.”

A módosításról szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-vp4-10211-15-kdszm-felhvs-dokumentcija