Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Közgyűlési meghívóKözgyűlési meghívóKözgyűlési meghívó

2014. április 29.  •  Hírek

Tisztelt Tagtársunk !

Dr. Hecker Walter, a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete elnökének megbízásából értesítem, hogy Egyesületünk ez évi rendes közgyűlését 2014. május 19.-én, reggel 800 órakor tartja a MALE székhelyén, 2943 Bábolna Wesselényi u. 46. alatt.kozgyulesi meghivo 2014.05.30-rekozgyulesi meghivo 2014.05.30-re

Amennyiben az határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést* változatlan napirenddel 2014. május 30.-án pénteken 1300 órakor tartjuk Budapesten, a Nemzeti Lovarda tanácstermében. ( 1087 Budapest Kerepesi út 7.).

Napirendi pontok:

  1. Napirend elfogadása, új tagok felvétele
  2. Az Elnök beszámolója a 2013 évben végzett munkáról, tervek a 2014 évre
  3. A tenyésztési, Sport- és Fegyelmi Bizottságok beszámolója
  4. 2013 évi gazdasági beszámoló, a Számvizsgáló Bizottság jelentése
  5. A 2013 évi Közhasznúsági jelentés elfogadása
  6. Tájékoztató az egyesületekkel kapcsolatos jogszabályi változásokról
  7. A Teljesítményvizsgálati Szabályzat módosítása (patahenger, kemény csánkpók szűrés)
  8. Tenyésztési Szabályzat módosítása (Akhal-arab)
  9. Egyebek.

Közhasznú jelentés:

Letöltések:

A Napirendhez tartozó részletes előterjesztést honlapunkról május 15-e után tölthetik le.
Tagtársainkat Közgyűlése előtt szendviccsel, és parkolási lehetőséggel várjuk kb. 12.00 órától.