Közgyűlési meghívó: 2016. április 23.

Tisztelt Tagtársunk!

Értesítem, hogy Egyesületünk évi rendes közgyűlését 2016. április 23-án, szombaton 1000 órakor tartja Kecskeméten a Pataki Ménes & AIRVENT Lovas Klubban, (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.)

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel 2016. április 23-án, szombaton 14 00 órakor tartja Kecskeméten a Pataki Ménes & AIRVENT Lovas Klubban (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.).

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az egyesület alapszabályának 16.§ foglaltak értelmében az azon megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirend:

 • Napirend elfogadása
 • Új tagok felvétele
 • Tisztségviselő választása, a felügyelő bizottságban megüresedett tagi tisztségre
 • Az Elnök beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, tervek a 2016. évre
  Részvétel a Stadl Paurában (A) rendezendő ISG Shagya arab Europachampionátusán
 • A 2015. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása
  a) Felügyelőbizottság jelentése
  b) A 2015. évi gazdasági beszámoló elfogadása
 • A 2015. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása
 • A 2016. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása
 • Tájékoztató az elmúlt időszak jogi kérdéseiről
 • Tenyésztési szabályzat módosításának megvitatása, az MLOSZ javaslatára
 • Javaslat az alapszabály 15 § 6) pontjában foglaltaknak megfelelően vezető tisztségviselő munkaszerződésének változtatására
 • Egyebek

Az új alapszabályunk, és a napirendekhez tartozó írásos előterjesztést drótpostán mellékeltük, honlapunkon olvasható és letölthető, azok fontosságára tekintettel megjelenésére és közreműködésére feltétlenül számítunk!

Letöltések