Körlevél – 2020 december

Tisztelt Tagtársak!

Meghosszabbodott a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka

 A 2020 utáni Európai Uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai következtében a mezőgazdasági támogatáspolitikában a 2021-es évben átmeneti időszakra kell készülni. Az Agrárminisztérium ennek megfelelően a VP4-10.2.1.1-15.  Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött.

 A döntés értelmében a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre, 2021. december 31-ig történő meghosszabbítására.

A Kedvezményezettek a hosszabbítást a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és az általa közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik.

 A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtására 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig van lehetőség.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

Bővebben: Honlapunkon: www.arablo.hu. https://arablo.hu/oshonos-tamogatas-aktualitas/

 Tájékoztatom továbbá Önöket az alábbiakról:

  • tenyésztésvezetőnk, Kósik Petra 2.5 év munkaviszony után rendes felmondással szeptember 18-n távozott Egyesületünktől, munkáját Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknál folytatja, melyhez gratuláltam. Munkakörét a 2021. februárban esedékes tisztújításig elnöki teendőim mellett látom el, megosztva külső munkatárssal, aki megbízási szerződéssel dolgozik. Takarékosságból a 70-772 2551 szám megszűnik, keressenek a 20 936 9836-os számon. Az torzskonyv@gmail.com. cím továbbra is él, engem az info@arablo.hu-n érnek el.
  • Átvéve a tenyésztésvezetői feladatokat szomorúan tapasztalom, hogy az idei tagdíjfizetésnél jelentős az elmaradás, melyet a Felügyelő Bizottság is nehezményezett. Ezt mielőbb rendeznünk kell, sajnos több tagnál okozott félreértést, hogy az idén fizetett tagdíjat a korábbi évek tartozásához rögzítették, amit egy mindenki számára személyre szóló egyenlegközlővel kívánnék tisztázni, melyben az elmúlt évek befizetéséről tájékoztatnám tagjainkat, írásban. A leveleket folyamatosan postázom.
  • Jelentős az elmaradás az állományjelentők területén. Mellékeltem Állományjelentő lapot, kérem, aki még ez évben nem küldött, az pótolja, Az őshonos pályázat ellenőrzésekor ezt fel kell mutatni! 
  • Továbbra is érvényes az arab telivér ménekre vonatkozó ménvizsga kötelezettség felfüggesztése, így akinek szándéka, hogy saját ménnel fedeztessen, értesítsen, hiszen ennek a honosítás után nincs akadálya. (Bővebben: https://arablo.hu/elnoksegi-hatarozat-arab-teliver-tenyesztesre/)
  • Bízom benne, hogy sokan már megkapták az idei fedeztetések után megpályázott pandémia okán fedeztetési támogatás összegét. Egyesületünk keresi a lehetőséget, hogyan lehetne Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal együttműködve olyan kedvezményes fedeztetési konstrukciót kialakítani, mely ismét kedvet csinál tagságunknak, hogy a pillanatnyilag nehéz értékesítés mellett folytassák a tenyésztést. Ezt kedvezményes fedeztetési díjjal próbálnánk elősegíteni.
  • Az együttműködés keretében lehetőséget biztosítunk kedvezményes fedeztetésre azokkal a ménekkel is melyeket 2021 tenyésztési évre vettünk bérbe. Az alábbi két mén bérlete már biztos:

Pagur 2007 sárga arab telivér, Teny: Khrenovoe Stud (SU)., tul: G. Zehner  (A) (Gepard – Pospa)

Pagur a Koheilan vonal ideális megtestesítője, apai vonala: Gepard – Naftalin – Priboj – Piolun – Koheilan I ( Pl)– Koheilan IV (Báb.), anyai oldalon is Koheilan IV-re erősen rokontenyésztett mén, amely nem csak hordozza, hanem örökíti is ennek a vonalnak minden jó tulajdonságát. Marmagassága: 158 cm bottal, megérkezett, Bábolnán látható.

Pedigree Pagur

Elismert az arab telivér, Shagya arab, oldenburgi, trakehneni, rheinlandi és német melegvérű fajtákban.

Shahin Des Charmes  2011 fekete Shagya arab mén, Teny., tul.: Edda Haas (Fr) Gazal Golyó – Sziena (ap.:Magdan) születhetett volna Magyarországon is, Golyó apja Gazal XIX (Páris), december 12.-n érkezik.

Kérem, kövesse honlapunkat, ahol február elején tesszük közzé a fedeztetési díjakat, támogatási feltételekkel.

 

  • Elnökségünk mandátuma 2021. február 10.-ig szól, a Covid-19-el kapcsolatos intézkedések miatt nem valószínű, hogy tisztújító közgyűlés összehívható. Ez esetben a jelenlegi jogi szabályozás értelmében a mandátumunk 60 nappal meghosszabbodik, ez április 10. kötelez bennünket. Ha ekkor sincs lehetőség közgyűlést összehívni, ügyvezető elnökségként működhetünk tovább, vagy marad a levélben történő szavazás. Ennek részleteiről időben tájékozatjuk a tagságot, figyeljék honlapunkat!

Szeretnék visszavonulni, amennyiben megfelelő kezekben tudnánk az Egyesület jövőjét. A jelölő bizottságot a Közgyűlésnek kell megválasztania, akik nem viselhetnek, és nem vállalhatnak tisztséget. A jó előkészítés sikere érdekében felkértem Molnár Ferenc urat, aki köztiszteletben álló tagtársunk, hogy gyűjtse össze az írásban beérkező javaslatokat az elnökség, a felügyelőbizottság és a bizottsági tagok személyére vonatkozóan.

Levelezési címe: molnar@carboncomp.hu.

Javaslatot csak írásban lehet tenni, olyan személyre, aki rendes tag, nincs tartozása, és vállalja, elfogadja a tisztséget. Természetesen a jelölés a Közgyűlésen is lehetséges lesz, ha a szavazás nem levél útján történik.

A járvány okán többet foglalkozhatunk szeretett lovaikkal, éljenek a lehetőséggel, ők nem fertőzhetnek!

Nem marad más hátra, mit hogy minden kedves Tagtársamnak Áldott Karácsonyt, és eredményes Új Esztendőt kívánjak, mind a magam, mind elnökségünk nevében!

Bábolna, 2020. december 8.

 

Rombauer Tamás

elnök – tenyésztésvezető