Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Körlevél – 2020 december

2020. december 10.  •  Hírek

Tisztelt Tagtársak!

Meghosszabbodott a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka

 A 2020 utáni Európai Uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai következtében a mezőgazdasági támogatáspolitikában a 2021-es évben átmeneti időszakra kell készülni. Az Agrárminisztérium ennek megfelelően a VP4-10.2.1.1-15.  Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött.

 A döntés értelmében a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre, 2021. december 31-ig történő meghosszabbítására.

A Kedvezményezettek a hosszabbítást a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és az általa közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik.

 A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtására 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig van lehetőség.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

Bővebben: Honlapunkon: www.arablo.hu. https://arablo.hu/oshonos-tamogatas-aktualitas/

 Tájékoztatom továbbá Önöket az alábbiakról:

Pagur  2007 sárga arab telivér, Teny: Khrenovoe Stud (SU)., tul: G. Zehner  (A) (Gepard – Pospa)

Pagur a Koheilan vonal ideális megtestesítője, apai vonala: Gepard – Naftalin – Priboj – Piolun – Koheilan I ( Pl)– Koheilan IV (Báb.), anyai oldalon is Koheilan IV-re erősen rokontenyésztett mén, amely nem csak hordozza, hanem örökíti is ennek a vonalnak minden jó tulajdonságát. Marmagassága: 158 cm bottal, megérkezett, Bábolnán látható.

Pedigree Pagur

Elismert az arab telivér, Shagya arab, oldenburgi, trakehneni, rheinlandi és német melegvérű fajtákban.

Shahin Des Charmes  2011 fekete Shagya arab mén, Teny., tul.: Edda Haas (Fr) Gazal Golyó – Sziena (ap.:Magdan) születhetett volna Magyarországon is, Golyó apja Gazal XIX (Páris), december 12.-n érkezik.

Kérem, kövesse honlapunkat, ahol február elején tesszük közzé a fedeztetési díjakat, támogatási feltételekkel.

 

Szeretnék visszavonulni, amennyiben megfelelő kezekben tudnánk az Egyesület jövőjét. A jelölő bizottságot a Közgyűlésnek kell megválasztania, akik nem viselhetnek, és nem vállalhatnak tisztséget. A jó előkészítés sikere érdekében felkértem Molnár Ferenc urat, aki köztiszteletben álló tagtársunk, hogy gyűjtse össze az írásban beérkező javaslatokat az elnökség, a felügyelőbizottság és a bizottsági tagok személyére vonatkozóan.

Levelezési címe: molnar@carboncomp.hu.

Javaslatot csak írásban lehet tenni, olyan személyre, aki rendes tag, nincs tartozása, és vállalja, elfogadja a tisztséget. Természetesen a jelölés a Közgyűlésen is lehetséges lesz, ha a szavazás nem levél útján történik.

A járvány okán többet foglalkozhatunk szeretett lovaikkal, éljenek a lehetőséggel, ők nem fertőzhetnek!

Nem marad más hátra, mit hogy minden kedves Tagtársamnak Áldott Karácsonyt, és eredményes Új Esztendőt kívánjak, mind a magam, mind elnökségünk nevében!

Bábolna, 2020. december 8.

 

Rombauer Tamás

elnök – tenyésztésvezető