Fajtarekonstrukciós pályázat

Tájékoztató a fajtarekonstrukciós pályázat felhasználásáról

Tisztelt Tagtársak!

2021 január 12-én Egyesületünk támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztériumhoz arab lófajtákkal kapcsolatos állattenyésztési feladatok keretében a Shagya arab 1990-ben elindított rekonstrukciójának folytatása érdekében.

A pályázat fő céljai között szerepel, hogy kiváló minőségű Shagya arab és arab telivér mének bérlésével, szaporító anyag vásárlásával, valamint tenyészkancák célpárosítás alapján történő külföldi fedeztetésével biztosítsuk a Shagya arab rekonstrukcióját.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Agrárminisztérium a kérelmet elbírálta és az abban foglaltakat támogatja, az erre vonatkozó Támogatói Okiratot 2021. március 10. napi keltezéssel aláírták.  Az okiratban megjelölt támogatás április 12. napján elkülönített bankszámlánkra megérkezett.

A támogatás felhasználásának időszaka: 2021. február 1. – 2021. december 31.

A Támogató Agrárminisztérium a Támogatói okiratban egyértelműen meghatározta, mire használható fel a támogatás. (11 oldal)

  • Tenyészmén, tenyészkanca bérlésével kapcsolatos költségek.
  • Szaporító anyag beszerzése, meglévő ménektől termékenyítő anyag mélyhűtése, raktározás költsége.
  • Tenyészkanca célpárosítása bel-és külföldi ménekkel (szállítási, tartási, termékenyítési és állategészségügyi költségek).
  • Shagya arab rekonstrukció eredményének nyilvántartása és az adatok nyilvános elérhetőségének biztosítása.

A Támogatói okiratban foglaltak szerint, Egyesületünknek 2022. január 30. napjáig köteles az elvégzett feladatokról részletes szöveges szakmai beszámolót, valamint számlaösszesítőt  készíteni és benyújtani az Agrárminisztérium felé.

Szeretnénk a támogatás teljes összegét a szabályoknak megfelelően felhasználni, amelyhez Tagságunk aktív közreműködése szükséges.

„A” pont:  Ménbérlet, tenyészkanca bérlet.

A támogatás elegendő forrást biztosít ahhoz, hogy Tagjaink a tulajdonukban, vagy tartásukban lévő kancáikat az általuk választott, a párosítási tervben feltüntetett, legjobb ménnel fedeztessék, melynek díját a MALE átvállalja. Egyesületünk ménvizsgával rendelkező és Shagya arabra engedélyezett Shagya arab és arab telivér mének tartójával szerződést köt, vagy kötött, (a szerződések megkötése folyamatosan zajlik), mely értelmében a méntulajdonosok a MALE számára számlázzák a fedeztetési díjat.

Feltétek:

  1. A támogatás igénybe vehető Shagya arab, arab és arab telivér kancára is, amennyiben az arab telivér kancát olyan Shagya arab mén fedezi, mely a negyedik ősi sorában nem tartalmaz egynél több arab telivért (9/16 szabály Lásd: Tenyésztési Szabályzat II/2 pontja).
  2. A kanca szerepeljen az OLIR-ban, Shagya arab, vagy arab fajtamegjelöléssel.
  3. A kanca tulajdonosa vagy tartója nevén szerepeljen a kanca.
  4. A kanca minősített legyen, vagy minősítése a támogatási időszak végéig megtörténjen.

(Minden kanca jogosult a támogatásra mely „tenyésztésre alkalmas, tenyésztésre javasolt,  vagy kiváló törzskanca”)

  1. Tartója, vagy tulajdonosa legyen a MALE tagja (lehetőség van új tagok felvételére). A tagsági viszony létesítése az arablo.hu honlapról letölthető „belépési nyilatkozat”, és egyéb nyomtatványok megküldésével indul, majd felvételről a Közgyűlés dönt, de szolgáltatásaink már korábban elérhetők. A szerződött méntulajdonosok ebben segítséget nyújtanak.
  2. A kanca termékenyítését követő 30 napon belül ultrahangos vemhességvizsgálatot kell végezni, melynek eredményét a MALE részére meg kell küldeni. Ennek költségét az Egyesület átvállalja oly módon, hogy az azt végző állatorvos a vizsgálati költséget a MALE-nak számlázza, mellékelve a honlapról letölthető vizsgálati adatlapot.

„B” pont:  Szaporító anyag beszerzése, meglévő ménektől termékenyítő anyag mélyhűtése, raktározás költsége.

Egyesületünk célja, hogy csak a legkiválóbb, vagy a leginkább veszélyeztetett törzsből, vonalból származó forgalmazható, és a későbbiekben a tenyésztők által keresett ménektől vásároljunk, illetve fagyasszunk termékenyítőanyagot, ennek oka, hogy a tárolás költségei megnövekedtek.

Lehetőségünk van olyan arab telivér mének termékenyítőanyagát megvásárolni, melyek nemesítőként részt vehetnek a Shagya arab tenyésztésben.

Arról, hogy mely hazai tulajdonban álló méntől vállalja a termékenyítőanyag előállításának költségét a MALE, az Elnökség dönt, a Tenyésztési Bizottság támogató javaslata mellett.

„C” pont:  Tenyészkanca célpárosítása bel-és külföldi ménekkel (szállítási, tartási, termékenyítési és állategészségügyi költségek.

A támogatás forrást biztosít tenyészkancák célpárosítására, azok szállítására, termékenyítésére, a panziós és állategészségügyi költségek átvállalására. A Covid-19 miatti korlátozások, valamint a tavaszi fedeztetési szezon befejezéséhez közeledve fel kell gyorsítani az ügyintézést. A célpárosítás a tulajdonos tag, vagy tartó írásban történő jelentkezésével kezdődik, a tervezett párosítás indoklásával, melyről az Elnökség dönt a Tenyésztési Bizottság támogató javaslata alapján.

 „D” pont:  Shagya arab rekonstrukció eredményének nyilvántartása és az adatok nyilvános  elérésének biztosítása

A Támogató szándéka, hogy a forrás felhasználásának legyen kézzelfogható eredménye, és ezt az Egyesület megfelelően kezelje. Forrást biztosít a honlap korszerűsítéséhez, a tenyésztési adatok magasabb szintű feldolgozásához, programfejlesztéshez, a tagokkal való elektronikus kapcsolattartás fejlesztéséhez.

VIZSGALATI-JEGYZOKONYV

Tisztelt Tagtársak!

Az elnyert támogatás forrást biztosít, hogy a Shagya arab tenyésztésben az 1990-es években megindult, de az utóbbi években megtorpant fajtarekonstrukciós programot folytassuk, és valóban a javító hatású mének használata kerüljön előtérbe, és ennek ne legyen akadálya a forráshiány.

Kérdésükkel, javaslatukkal akár írásban (info@arablo.hu) akár telefonon állunk rendelkezésükre.

Rombauer Tamás
elnök-tenyésztésvezető