Emlékezés Hans Brabenetzre

Brabenetz2015. november 20-án, 92 éves korában, otthonában, családja körében elhunyt Hans Brabenetz az Osztrák-Magyar Monarchia lótenyésztésének,  és ló használatának alapos ismerője, polihisztora. 1923-ban született Bécs elővárosában, Hietzingben. Már 17 évesen, 1940-ben bevonult, katonai kiképzését az osztrák hadsereg szállítmányozási egységeiben szerezte, így a lovakkal való kapcsolata folyamatos volt. A háború után a hadifogságból  hazatérve is az osztrák Hadügyminisztérium állományában maradt, annak ló takarmány-  és ló felszerelésének beszerzése volt a feladata.  A Monarchia lótenyésztésének, és ló használatának minden részlete érdekelte, ismereteit rendkívüli alapossággal sajátította el.

Az Osztrák-Magyar Monarchia  szétszakadása  után lófajtáink is szétszóródtak, Hans Brabenetz jelentette a kontinuitást, mert felkereste a Monarchia  országaiban a fajták méneseit, kereste a múltat,  és építette a jövőt. Az ő személyén keresztül találtak  újra egymásra a már különböző országokban élő, de ugyanazokat a fajtákat tenyésztő ménesek és magántenyésztők. Megőrizte a Monarchia szétesése nyomán a hivatalok szemében értéktelenné váló  tenyésztési dokumentumokat, így ő lett a múltat,  a jelent, és  a jövőt összekötő adatbázis élő orákuluma.

Különösen a ma Shagya-Arabnak nevezett fajta múltjának feltárásában vannak elévülhetetlen érdemei. Az 1918-ban felszámolt , majd  Romániában újraépült radautzi ménes  teljes tenyésztési dokumentációját megmentette, ezt  a : „ Das k.k. Staasgestüt Radautz und seine Pferde.” című könyvében az utókor számára is  hozzáférhetővé tette.

Ismereteinek gazdag tárházát mindenkivel megosztotta, folyamatosan írta cikkeit, terjesztette a nála felhalmozott ismereteket, adatokat. Bőkezűen szórta szét, amit egy hosszú szorgalmas élete során összegyűjtött. Munkásságával  tovább fog élni, a jövőben is közöttünk marad.

Dr. Hecker Walter