Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Nyomtatványok

I. Belépéskor kitöltendő

Amennyiben Ön kis- vagy középvállalkozó, illetve őstermelőként tart lovat, töltsön ki KKV igazolást is!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016 december 31.-vel megszűnt.
Jogutódja a Magyar Államkincstár, ill. a megyei Kormányhivatalok.

A regisztrációs és a változást bejelentő nyomtatványok kitöltéséhez segítséget az illetékes megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya  Ügyfélszolgálatán kaphat,
ill. ha rendelkezik Ügyfélkapuval, a nyomtatványokat elektronikusan ott is beküldheti.

Az állattartók segítése érdekében itt letölthető módon közzétesszük a lovak jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos bejelentésköteles eseményekre vonatkozó határidőket: Lófélék OLIR bejelentésköteles eseményekre vonatkozó határidők

II. A továbbiakban beküldendő:

III. Adatváltozás esetén beküldendő:

IV. Csikózási jelentés, tenyésztési napló

A csikók születését a csikózási jelentésen (Csikózási jelentés 2020), a fogyatékba kerülést (értékesítés, elhullás, stb.) 30 napon belül a fogyaték bejelentése lapon kötelesek bejelenteni a méneskönyvi bejegyzés céljából.

Kérjük, hogy a tulajdonos változását a törvénynek megfelelően az OLIR részére is küldjék meg (110/1013. (IV.9.) Korm.rendelet).
(A csikó 1 éves koráig a lóútlevél kiváltása kötelező. Az ehhez szükséges űrlapot a következő fejezetben találja.)

Az őshonos támogatáshoz szükséges  Tenyésztési_Napló a linkre kattintással letölthető.

Ha támogatás kifizetési ügyben fellebbezést kíván benyújtani, megjelent az Államkincstár honlapján a fellebbezés összeállítását megkönnyítő nyomtatvány. Letöltehető innen.

ŐSHONOS programhoz információ: megjelent az új  kiesés pótlás nyomtatvány: 9. melléklet_Kiesés-pótlás_ÚJ
Ezzel egyidőben a kiesés-pótlás igazolással együtt érdemes feltölteni az innen letölthető új dokumentumot.
A kitöltési útmutató segédlet innen tölthető le. 

V. Lóútlevél Irodába küldendő

VI. Kormányhivatal megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságára küldendő

VII. Őshonos fajták állami támogatásával kapcsolatos dokumentumok
(ld. a Vidékfejlesztési Program (VP) kiírásban. A pályázat jelenleg lezárult!

VIII. Csatlakozó formanyomtatványok

IX. A 88/2013.(X.02:) sz. VM rendelet (TIR) módosításának értelmében mindazon tartási helyeket és tenyészeteket be kell jelenteni, amelyek legalább egy lóféle állatot tartanak.

Magyar Közlöny 2013.10.02.sz: MK13162 25.oldal

A TIR bejelentéshez Ügyfélazonosító (régebben MVH regisztrációs szám) szükséges:
1.lépés:  Ezt Ügyfélkapun keresztül, vagy a megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató  Főosztálya Ügyfélszolgálatán intézheti.

2.lépés: TIR azonosítók kérése a regisztrációt követően:
Ha még nem rendelkezik tenyészetkóddal, akkor a szükséges nyomtatvány a 2150-es és a 2152-es. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető az  enar.hu oldalról, valamint megtalálható a nyomtatványaink között is.

Ha már rendelkezik tenyészetkóddal, amelyre már be van jelentve másik faj, akkor a szükséges nyomtatvány a 2153-as nyomtatvány, amely letölthető az enar.hu oldalról, illetve itt is megtalálható és a nyomtatványok között is.

A kitöltési útmutató szellemében való kitöltés után a nyomtatványokat el kell juttatni a megyei kormányhivatalba (http://www.kormanyhivaal.hu/hu >>bal oldalon lehet kiválasztani a megyei kormányhivatalokat), személyesen vagy postán.

3.lépés: A tenyészet és tartási hely bejelentési az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerbe.
Így kapcsolódik össze a TIR azonosító az adott lóval. Ehhez szükséges nyomtatvány a „Lótartó bejelentő lap“, amely letölthető innen a kitöltési útmutatóval együtt (Lótartó_bejelentő lap, Lótartó_kitöltési_útmutató)

X. Kiviteli bejelentés kancák termékenyítéséhez