Arab Lovak Fesztiválja 2017

Arab Lovak Fesztiválja

B Á B O L N A

2017 július 1-2

K I Í R Á S

 

 

NEMZETKÖZI TENYÉSZSZEMLE és VERSENYEK

arab telivérek (ECAHO SHOW „C Int.”) és Shagya-arabok részére

Nevezési határidő: 2017 június 16.

Rendező:

Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete

Tel.: (+36) 70 7722551

(+36) 20 9369836

e-mail: arablo.torzskonyv@gmail.com

info@arablo.hu  www.arablo.hu

 

Helyszín: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

2943 Bábolna, Mészáros u.1.

www.babolnamenes.hu

 

Fő Támogató: Földművelésügyi Minisztérium Budapest

 

A nevezési lap innen is letölthető.

 

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult minden olyan arab ló, mely a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete méneskönyvébe bejegyzésre került, származási lappal rendelkezik, és valamely tagjának tulajdonában áll. Külföldi lovak esetében arab telivéreknél a WAHO által elismert méneskönyvben kell szerepelnie a lónak.

Shagya-araboknál részvételre jogosultak a Nemzetközi Shagya-Arab Társaság (ISG) által elismert Shagya-arabok, melyek a nevezés idejében az ISG keret-törzskönyvi rendnek megfelelően egy az ISG által elismert tenyésztő egyesület méneskönyvében bejegyzésre ill. regisztrálásra kerültek.

A méneknek az I. méntörzskönyvbe történő bejegyzésre alkalmasnak, illetve abba bejegyzettnek kell lenniük.

 

A tenyészszemlére nevezhetők:

Arab telivérek        AT

Shagya-arabok      Sh

 

Alapelvek

Az arab telivér tenyészszemle az EAHSC (Európai Arabló Show Bizottság) által regisztrált szemle és az EAHSC szemleszabályai szerint zajlik. A jelen szemlén 1-3. helyezést elért lovak jogosultak a Nemzeti Kupán, Európa,- valamint Közép-Kelet- és Világ bajnokságon való részvételre.

OSZTÁLYOK:

 

 1. éves kancacsikók (született 2016-ban)
 2. éves méncsikók (született 2016-ban)
 3. 2-éves kancák (született 2015-ben)
 4. 2 éves mének (született 2015-ben)
 5. 3 éves kancák (született 2014-ben)
 6. 3 éves mének (született 2014-ben)
 7. 4-6 éves kancák (született 2011-2013-ban)
 8. 4-6 éves mének (született 2011-2013-ban)
 9. 7-10 éves kancák (született 2007-2010-ben)
 10. 7-10 éves mének (született 2007-2010-ben)
 11. 11 éves és idősebb kancák (született 2006-ban, vagy előtte)
 12. 11 éves és idősebb mének (született 2006-ban, vagy előtte)

 

 

Bírálati módszer az arab telivéreknél:

 

Angol bírálati módszer szerint egy bíró bírál, és rangsort állít fel az osztályokon belül, majd a championátusban is egyedül választ.

Az angol bírálati módszer részletes leírása:

 

Az angol bírálati módszer szerint az osztályba tartozó lovak végig együtt maradnak a kiállító ringben, amely megnyugtatóan hat rájuk és biztonságérzetet ad nekik. Miután a bíró lépésben és ügetésben megtekintette őket, felállítja az előzetes sorrendet, majd közelebbről egyesével is elbírálja őket. E második bírálat során a helyezések rendjét a bíró módosíthatja, vagy az első bírálathoz képest változatlanul hagyhatja, a látottak szerint. A nézők is láthatják a különbségeket a felállított sor elején, ill. a sorban hátrébb álló lovak között.

 

A lovak lépésben jönnek be a ringbe, az óramutató járása szerinti irányban. A bíró elbírálja őket lépésben, majd megkéri a ringrendezőt, hogy állítsa fel őket az egyik sarokban. Ezután a ringrendező felszólítására minden ló egyesével kerül felvezetésre ügetésben, majd beáll a sor végére. A ringrendező figyel arra, hogy a ló akkor kerüljön ügetésben felvezetésre, ha a bíró készen áll a bírálatra. Amikor minden ló bemutatta az ügetést, az osztály lépésben halad körbe a ringben. Ekkor a bíró a ringrendezővel bekéret egyes lovakat. A felvezetőknek a ringrendező mutatja meg, pontosan hova álljanak. Majd a bíró egy következő lovat szólít belülre. A ringrendező ezt a következő lovat az előző után állíttatja fel. A lovak alkotta sor balról jobbra épül, hogy a nézők jól követhessék.

 

Amikor minden ló besorolásra került, a ringrendező beszólítja az elsőt, hogy a bíró értékelhesse. A felállítás után a lovat a bírótól eltávolodva lépésben, majd visszafelé ügetésben vezetik fel a lovak alkotta sor mentén, ezután pedig visszaáll a sorban a helyére. Ez a folyamat ismétlődik minden ló esetében.

 

Miután minden ló bírálata megtörtént, a bíró felkéri a ringrendezőt, hogy vezessék fel újra az egész osztályt lépésben körben haladva, az eddigi sorrendet megtartva. Ekkor a bíró beszólítja az osztály nyertesét. Amikor ez a ló már elfoglalta a helyezését, a bíró sorban beszólítja a többi lovat is a végső sorrend szerint. Átadják a díjakat és az osztályba tartozó lovak a ringrendező utasításáig megtartják a helyüket a sorban. Amikor az osztály kész, ügetésben és a nyertesek tiszteletkörével hagyják el a ringet.

 

Bírálati módszer Shagya-araboknál:

Osztályonként öt bíró bírál. A bírói kollégium összetétele osztályonként változhat.
Az alábbi bírálati rendszer szerint történik az értékelés: minden egyes lónál értékelik a típust, fejet, nyakat, törzset, végtagokat, lépést valamint ügetést.
A pontok összegét elosztják a kritériumok (7) és a bírók számával. Az eredmény adja az illető ló pontszámát.

 

Pontskála:

10 kiemelkedő                                    5 átlagos

9 kitűnő                                              4 megfelelő

8 nagyon jó                                        3 nem megfelelő

7 jó                                                     2 rossz

6 átlagon felüli                                  1 nagyon rossz

 

Bírálati rendszer a Championátusnál:

A Championátus elbírálása nem az osztályban elért pontszámoknak megfelelően történik, hanem valamennyi bíró külön bírálata alapján.

A Championátusban az alábbi helyezéseket lehet elérni:

Junior-Champion kanca

1-3-5. osztály

Junior-Champion mén

2-4-6. osztály

Senior-Champion kanca

7-9-11. osztály

Senior-Champion mén

8-10-12. osztály

A Championátusok az EAHSC mellékelt szabályzata szerint folynak.

 

 

Championátusok

 

Minden osztály első három helyezett lova jogosult a Championátusban való részvételre. A bírók egymástól függetlenül bírálnak. Egy kancacsikó és méncsikó championt és egy kanca és mén championt választanak, melyek Shagya-arabok esetében jogosultak a Tenyészemle Champion cím viselésére.

 

Serlegek és díjszalagok:

 

Díjszalagot a tenyészszemle és sportosztályok minden résztvevője kap. Serleget kapnak az osztálygyőztesek, Championok és Reserve Championok.

Dísztakarót és nyakszalagot kapnak a Championok, nyakszalagot a Reserve-Championok.

 

Program: 2017_Arab Show_MEGHÍVÓ és PROGRAM

 

 

Bírák:

Arab telivéreknél:

Annette Dixon                                                GB

Shagya-araboknál:

Ahmed Al Samarraie                                      D

Baranyai Sándor                                             H

Bruno Furrer                                                  CH

Hecker Walter dr.                                           H

Michael Horny                                                SK

Németh Csaba dr.                                           H

 

Shagya-araboknál osztályonként öt bíró bírál. A bírói kollégium összetétele osztályonként változhat.

Az arab telivéreknél összehasonlító bírálati módszerrel egy bíró bírál.

 

Fellebbviteli bizottság:

Gudrun Waiditschka                                                    Németország

Barbara Pfistner                                                           Svájc

 

Ringrendező:

Dr. Pongrácz László                                                     Magyarország

 

Műsorközlő:

Rombauer Tamás, Pintér Tamás                                  Magyarország

 

Komputeres kiértékelés:

Info-Horse Bt, Bolevácz Gábor                                    Magyarország

 

Felelős rendező:

Rombauer Tamás                                                         Magyarország

elnök, MALE

 

Szálláslehetőségek letöltése: Hotels_in_Bábolna

 

Lovasversenyek arab lovak számára

Részvételi jogosultság

A versenyben mindazon lovak vehetnek részt, melyek

 • tulajdonosa tagja hazája egyesületének
 • rendelkezik startszámmal, lovasa rajtengedély-vizsgával (license)
 • arab telivér, Shagya-arab, angloarab, vagy arab származású és regisztrált származási lapjának másolatát mellékelik a nevezéshez,
 • 4 évesnél idősebb

 

Díjlovaglás

 

 1. : Díjlovaglás (Klasse A)

Lovak: 4 éves és idősebb, lovasok: minden korosztály

(Feladat: A-6, zablával, sarkantyú viselése tilos)

 

 1. : Díjlovaglás (Klasse L)

Lovak: 5 éves és idősebb, lovasok: minden korosztály

(Feladat: L-3, csikó- vagy nagykantárral, sarkantyú viselése nagykantárral kötelező, csikózablánál megengedett)

 

3.: Díjlovaglás ( Klasse M)

Lovak: 6 éves és idősebb, lovasok: minden korosztály

(Feladat: M osztály FEI Junior Csapatverseny feladat -2009

 

 Díjugratás

 

 1. : Díjugratás (Klasse A)

8+4 akadály 100/110 cm, tempó: 350 m/min, 2 fázisos

 

 1. : Díjugratás (Klasse L)

10 akadály, 110/120 cm, tempó: 350 m/min, hibaidős

 

 1. : Kitartásos magasugratás (Puissance)

6 akadály 115/125 cm, 10 cm-rel történő, maximum négyszeri emelés

Első kör után 3 ugrás, második kör után 2 ugrás.

 

Nevezési díj: 15.000,- Ft (50 EUR),  (MALE tagok részére 3.000,-Ft   (tárgyi ÁFA mentes)

Boxdíj: 15.000,- Ft (50 EUR ), (MALE tagoknak: 5.000.- Ft. + 27 % ÁFA.

 

Minden egyéb kérdésben a Magyar Lovas Szövetség Díjlovas, Díjugrató,  Fogathajtó Szakágának Szabályzata érvényes, összhangban a Nemzetközi Lovas Szövetség (FN) utasításával.

 

Sportversenyek nevezési lapja: Sport_Entries_Nennungsformular

 

 

Általános rendelkezések és tenyészszemle-szabályok:

  1. A rendezvényen az EAHSC szabályai irányadóak. Ezeket a szabályokat a kiíráshoz mellékeljük. A résztvevők alávetik magukat a bírók döntésének, mely a tenyészszemle rendezvényére korlátozódik és melyet a bírók a kiírásban rögzített értékelési rendszer alapján hoztak. A bírók által hozott döntés nem támadható meg.

  A bírókat a rendező/szervező hívja meg, társadalmi munkában tevékenykednek, nem a tenyésztő szövetség tagjaiként.

  1. Valamennyi lónak fertőző betegségektől mentesnek kell lennie és csak járványmentes állományból jöhetnek.

  Influenza elleni oltások: Valamennyi oltást olyan állatorvosnak kell igazolni, aki a lónak nem tulajdonosa. Az alapoltás két influenza elleni injekcióból áll, melyeket legalább 21 nap és legfeljebb 92 nap eltéréssel adtak be. Az ismétlő oltások beadásának időtartama a megelőző oltástól számítva nem haladhatja meg a 365 napot. Az utolsó oltást legalább 10 nappal a szemle helyszínére történő érkezést megelőzően kell beadni. Egyebekben az ideiglenes behozatalra és felállításra az idevonatkozó állategészségügyi határozatok az irányadók.
  Belföldi lovak 1 éven belüli negatív vérvizsgálati eredmény (tenyészbénaságtól, fertőző kevésvérűségtől és takonykórtól való mentességről) bemutatása nélkül nem rakhatók le.

  A külföldről érkező ló érvényes útlevél és 1 éven belüli negatív vérvizsgálati eredmény (tenyészbénaságtól, fertőző kevésvérűségtől és takonykórtól való mentességről) bemutatása nélkül nem rakható le.

  1. Szállítási költségtérítést nem kapnak a résztvevők.
  2. Nevezési határidő: 2017. június 16.

  Utólagos nevezéseket a nevezési díj kétszereséért tudunk elfogadni. A nevezéseket kizárólag a megküldött jelentkezési lapokon, vagy ezek másolatain lehet benyújtani, a lóútlevél vagy származási lap és diagramm, valamint az oltási igazolás másolatával.

  1. Nevezési díj lovanként osztályonként: 15.000,- Ft  (tárgyi ÁFA mentes)
   A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének tagjai számára 3000 Ft.A boxok bérleti díja a 15.000,- Ft + 27 % ÁFA. (MALE tagoknak: 5000.-Ft. + ÁFA.
   (Almolást és szénát beleértve.)

   A nevezési díj a MALE bankszámla számára átutalással fizetendő:
  K&H Bank Győr: 10403356-33500416-00000000

  A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Show”, valamint a Kiállító nevét.

  1. Részvétel csak akkor lehetséges, ha a megfelelő nevezési díjat /boxdíjat a nevezési díjjal együtt készpénzben kifizették. A rendező fenntartja magának a jogot az egész programra vonatkozóan, hogy a résztvevők számát korlátozza, illetve résztvevőket elutasítson, valamint különleges körülmények között vagy vis maior esetén a szükséges intézkedéseket megtegye, a rendezvényt későbbi időpontra halassza, vagy lemondja.
  2. A rendező nem vállal felelősséget semmiféle balesetért, betegségért vagy más kárért, mely a személyekkel vagy állatokkal előfordul.
   Harmadik személlyel szemben nem vállal kezességet lopás, tárgyi- és felelősségi károk miatt.
  3. A rendező fenntartja magának a jogot, hogy egyes osztályokat összevonjon, felosszon vagy kihagyjon. Olyan osztályokat, melyben 20-nál kevesebb ló van, nem osztanak fel.
  4. Nevezési- és boxdíjat nem térítünk vissza.
  5. Startszámot a rendező 2000,- Ft ellenében ad ki, melyet a startszám visszaadása után a tulajdonos visszakap.
  6. Minden lovat – a csikókat is – felvezetve kell bemutatni.
  7. A felvezetőket kérjük, hogy egységes fehér ruhában jelenjenek meg.
   A hároméves és annál idősebb méneket zablával kell bemutatni.
  8. Orvos, állatorvos és kovács az egész rendezvény ideje alatt rendelkezésre áll. A felhasznált anyagok a résztvevőt terhelik.
  9. A lovak számára szénát és szalmát biztosítunk.

  Abraktakarmányt (zabot) térítés ellenében az istállómesternél lehet igényelni a kiírt időpontban és helyen.

   

„Jelen szemlén az ECAHO szemle-szabályai az irányadók.”

 A Championátus szabályai

A Championátusban összehasonlító bírálat történik az alábbiak szerint:

 

 1. Első helyezett lovakat életkor szerint kell felállítani (legfiatalabb ló jobbra); a második helyezett lovakat pedig mögöttük ugyanolyan sorrendben.
 2. A bírók először az első helyezett lovakat tekintik meg, először mindegyiket felállítva, azután lépésben és ügetésben. A bírók egymással nem beszélhetnek.
 • A Championt az első sorban álló lovak közül írásos szavazással választja minden egyes bíró. A legjobb helyezést elért lesz a Champion. (Lásd Championátus nyomtatványt). Holtverseny esetén bajnokká kiáltják ki azt a lovat, mely saját osztályában a legmagasabb pontszámot érte el. További holtverseny esetén a „Holtverseny az osztályban” szabályai az irányadók.
 1. Ha megválasztották a bajnokot, a Reserve Champion-t ugyanilyen módon választják ki a többi első helyezett, valamint a második helyezett lovak közül. Ezenkívül szükség van harmadik helyezett Champion választására, melyet azután neveznek meg, miután a Championt és a Reserve Championt kiválasztották. Ezt a harmadik helyezett Championt nem ismertetik nyilvánosan, de abban az esetben Reserve Champion  lesz, ha a Championt, vagy Reserve Championt diszkvaifikálnák. Amennyiben a szavazócédulákból nem derül ki, hogy melyik a harmadik helyezett Champion, úgy kérni fogják a bírókat, hogy nevezzenek meg egyet. Arra az esetre, ha mind a Championt, mind a Reserve Championt diszkvalifikálnák, nem neveznek meg további tartalékot, eltekintve a harmadik helyezett Championtól, mely Championná lép elő.
 2. Annak érdekében, hogy a nézők figyelmét fenntartsuk, bemutathatunk minden második helyezett lovat lépésben és ügetésben, de csak a Champion utáni másodikat veszik figyelembe a bírálatnál.
 3. A bíró által leadott szavazatokat közvetlenül a Championátus után a versenyirodában közzé teszik.
 • Ha egy első helyezett ló nem vehet részt a Championátuson, a második helyezett foglalja el a helyét és az első helyezettekkel együtt bírálják. Amennyiben egy első helyezett lovat valamilyen oknál fogva kiutasítanak a ringből, azt úgy kezelik, mintha részt vett volna a Championátuson és a második helyezettet nem bírálhatják együtt a többi első helyezettel. Egy nem jelenlévő első- vagy második helyezett lovat nem helyettesíthet harmadik vagy hátrább álló ló. Minden ló, melyet Championátusra minősítetek, részt vehet azon. Állatorvosi igazolás nélkül a részvétel elmulasztása a ló diszkvalifikálását és valamennyi helyezés, és eredmény törlését vonja maga után. Diszkvalifikálás esetén a diszkvalifikált mögött álló ló egy hellyel előbbre lép a rangsorban, azonban nem vehet részt a Championátusban.
 • Minden lónak, melyet Championátusra kvalifikáltak, részt kell vennie az illető Championátusban. Amennyiben nem mutatnak be állatorvosi igazolást, a ló távolmaradása a Championátusról diszkvalifikálja a lovat a tenyészszemléről, eredményét megsemmisítik és a lovat a szemle kezdetétől számított egy évre diszkvalifikálják. Amennyiben egy lovat diszkvalifikálnak, a mögötte állók egy hellyel előbbre lépnek, azonban nem jogosultak Championátuson való részvételre.

 

Holtverseny az osztályban

 Amennyiben két ló ugyanazt a pontszámot éri el (ex aequo) egy osztályon belüli minősítésben, úgy két módszer van a döntésre:

 1. Az azonos pontszámmal rendelkező lovakat egymás mellé felállítják. A bírák írásban rögzítik döntésüket, anélkül, hogy egymással beszélnének. A jobb helyezést az a ló kapja, melyet a legtöbben helyeztek előbbre. Amennyiben ugyanannyi bírónál kap jobb helyezést egy ló és még mindig holtverseny van, úgy a b) módszer jelenti a megoldást.
 2. Az a ló kapja a jobb helyezést, melynek magasabb volt a típusra kapott pontszáma. Amennyiben még mindig holtverseny áll fenn, úgy a mozgásra jobb pontszámot kapott ló kapja a jobb helyezést. Amennyiben még mindig nincs döntés, úgy sorsolással választanak bírót, aki eldönti a rangsort.

 

 

A TENYÉSZSZEMLE RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

az ECAHO KÉK Könyv 2017 évi szabályozása szerint

 

 

 1. A szemlén való részvétel tényével a szervezők, bírók, kiállítók, tulajdonosok és felvezetők, valamint az őket kísérő személyek feltétel nélkül elfogadják a Szemle Részvételi Szabályzatát, továbbá állategészségügyi ügyekben és a meg nem engedett szerek használatára vonatkozó eljárásokban alávetik magukat az ECAHO állatorvosi rendelkezésének és ellenőrzésének.
  A kísérő személyzetbe beleértendők pl. a trénerek, a szemle rendezésében közreműködők, beleértve bármely felsorolt személy asszisztensét is. Valamennyien elfogadják a Felügyelő Bizottság (DC), az Állandó Felügyelő Bizottság (SDC) és az ECAHO Fellebbviteli Bizottsága (EAC) illetékességét.

 

A benevezett lóért az a személy tartozik felelősséggel, aki a nevezési lapot aláírta. Amennyiben jogi út válik szükségessé, e szabályok érvényre juttatása a svájci joghatóság szerint történik.

 

A szemle rendezői nem vezethetnek be olyan szabályozást, amely a Szemle Részvételi Szabályzatával ütközik.

 

 1. A szemlére érkező lovaknak lóútlevéllel kell rendelkezniük, melynek tartalmaznia kell a védőoltásokat. Az olyan országból érkező lovak esetében, ahol nem bocsátanak ki lóútlevelet, a lovakat regisztrációs okmánynak kell kísérnie, amelyen a rajzzal történő beazonosítás és az oltási feljegyzések egyaránt feltüntetésre kerülnek. Ha bármely ok miatt egy ló lóútlevele éppen a regisztrációs hatóságnál lenne, és ezért nem elérhető, abben az esetben igazolást kell kiállíttatni, amely tartalmazza a ló leírását, a lóútlevél másolatát, valamint az oltási feljegyzéseket.

 

Bírók és szemle-szervezői

 

 1. A szemle rendezője fenntarthatja magának azt a jogot, hogy nevezést utasítson vissza, de ebben az esetben írásban kell indokolnia döntését.
 2. A szemle rendezője nyomtatott katalógust ad ki. A katalógusban szerepelnie kell minden ló nevének, apja és anyja nevének (lehetőség szerint az anyai nagyapját is feltüntetve), születési idejének, színének, tenyésztője és tulajdonosa nevének. Amennyiben egy ló neve nem kerül feltüntetésre a katalógusban, úgy a szemlén való részvétele csak abban az esetben engedélyezett, ha ez a mulasztás nem a kiállító hibájából történt.
  A döntés a Felügyelő Bizottság (DC) illetékességébe tartozik.


 

A szemle katalógusának tartalmaznia kell továbbá:

 • minden közreműködő nevét,
 • a Szemle Részvételi Szabályzatát,
 • az alkalmazott bírálati módszert, a felvezetésre, a championátusra, valamint a csikó osztályokra (amennyiben van ilyen) vonatkozó szabályokat,
 • pénzdíjas kiírású szemlék esetén a pénzdíj összegét és elosztási módját.

 

 1. Osztály nem osztható meg, csak akkor, ha abba 10-nél több nevezés érkezik.
  Osztály összevonható ugyanazon nem soron következő korcsoportjával, amennyiben az osztályba érkező nevezések száma nem éri el a hármat.
 2. a) A műsorközlő nem közölheti a ló nevét, tenyésztési-, vagy korábbi kiállítási eredményeit, ill. a tulajdonos nevét, amíg a bírálat tart. Megengedett azonban ezen információk közlése azután, hogy a bírók pontozólapjait már összegyűjtötték.
  ) A szervezők a szemlén a katalógus értékesítése előtt nem szolgáltathatnak ki a sajtónak olyan információt, amely a kiállítókra, vagy lovaikra vonatkozik. A katalógus árusítását, Interneten való közzétételét csak a szemle előtti napon lehet elkezdeni.
 3. a) A szemle szervezői közül senki sem bírálhat, ill. nem működhet közre a Felügyelő Bizottság (DC) tagjaként.

b.) Amennyiben egy ECAHO közreműködő, vagy a családtagja tagja lenne egy független „A” show Szervező Bizottságának, amelyet nem az adott ország nemzeti egyesülete rendez, úgy nem működhet közre semmilyen más „A” vagy valamely címért kiírt shown.

 1. c) Az „A” és címért kiírt show szervező bizottságának tagjai nem nevezhetik saját lovaikat olyan szemlére, amelyet ők rendeznek.
 2. A szemle rendezői biztosítják a bírók megfelelő rotációját.
 3. A szemle rendezői gondoskodnak a bírók, a DC tagok, a ringrendező és minden más ECAHO közreműködő megfelelő utaztatási, szállási és étkezési szükségletéről a show ideje alatt. Amennyiben egy bíró, DC tag, vagy ringrendező lemondaná a meghívást azt követően, hogy utaztatásuk lefoglalása már megtörtént, meg kell térítenie minden, a lemondásból adódó költséget.
 4. A bírók, DC tagok és ringrendezők pénzben történő javadalmazása semmilyen formában nem megengedett. Tárgyi ajándékok adhatók.

 

Bírók, DC tagok és ringrendezők, ill. gyakorló bírók,
a továbbiakban „közreműködők”

 

 1. AZ ECAHO rendezvényeire meghívott közreműködők feladatukat feddhetetlenül, pártatlanul és becsületesen látják el, az ECAHO előírásainak megfelelően és a lovak jólétét szem előtt tartva.
 2. a). A szemlén közreműködők szándékosan nem tevékenykednek olyan osztályban, amelyben velük összeférhetetlen kapcsolatba hozható lovak szerepelnek. A szemlén egyetlen közreműködő sem állíthat ki, nem vezethet fel, nem lovagolhat, vagy hajthat, ill. nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely a szemle alatti feladataival összeférhetetlen lenne.

b). A kiállítók a nevezési lapon tüntetnek fel minden olyan aktuális, vagy nyilvánvaló érdekellentétet, amely a szemlére meghívott bármely közreműködővel szemben fennáll. Az a kiállító, aki nem nevezi meg az érdekellentétet annak ellenére, hogy arról tudomása van, a lovát nem vezetheti fel és a nevezési díjat elveszíti.

c). A szervezők nem fogadnak el olyan nevezést, amely nyilvánvaló érdekellentétben áll a szemle bármely közreműködőjével, kivéve, ha erre az esetre tartalék közreműködő áll rendelkezésre.

d). A bírók a kiállítóknak fenntartott helyszíneket nem látogathatják, nem fogadhatnak el meghívást, ajándékokat, vagy előzékenységet a kiállítóktól közvetlenül az illető show előtt és alatt, amely megkérdőjelezheti feddhetetlenségüket és becsületességüket.

 1. Tényleges, vagy nyilvánvaló érdekellentét keletkezik olyan ló kiállításakor, amikor:
 • a lovat egy közreműködő családtagja képezte ki, vagy kezelte,
 • egy közreműködő adta el, vagy vásárolta meg tulajdonosként, vagy megbízottként,
 • egészben vagy részben egy közreműködő, vagy annak közeli családtagjának, ill. üzleti partnerének tulajdonában áll egy arab lovakkal foglalkozó vállalkozásban,
 • a lovat egy közreműködő korábban bármikor bérelte,
 • egy közreműködő tenyésztette, vagy olyan méneshez tartozik, melyben az illető alkalmazásban áll,
 • egy közreműködő hivatalos minőségében képezte ki, vizsgálta, vagy rendszeresen kezelte,
 • ha a ló egy közreműködővel folytatott egyidejű eladási vagy bérleti tárgyalás tárgyát képezi, ill. eladás utáni jutalékkal érintett.

Tényleges, vagy nyilvánvaló érdekellentét keletkezik továbbá, ha a bíró, a kifizetéstől, ill. a díjazás átvételétől függetlenül az olyan szemle előtti egy éven (azaz 365 napon) belül, amelyen a bíró bírál:

 • ha bármilyen üzleti kapcsolatba került a szemlén kiállítóval,
 • tanácsadást nyújtott a szemlén kiállító részére,
 • vásárolt, vagy eladott lovat a szemlén résztvevő kiállítónak,
 • érintett a szemlén kiállító ló tenyésztésében,
 • vagy más hasonló tevékenységgel érintett a szemlén kiállítókkal.

Kérdéses esetben a Felügyelő Bizottság (DC) döntése mérvadó.

Bármely közreműködőnek le kell mondania a szemlén való tevékenységét, ha érdekellentét áll fenn közte és egy ló, annak tulajdonosa, vagy felvezetője között.

 

 1. b). Ha a szemle folyamán olyan érdekellentétre derül fény, amelyről a kiállítónak nem volt tudomása, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
  • amennyiben az érdekellentéttel érintett személy bíró, vagy gyakorló bíró:
   – az érintett bíró, vagy gyakorló bíró felfüggeszti tevékenységét az adott osztályban a championátust is beleértve,
 • a tartalékbíró, vagy a bírói csoport egy másik tagja bírál az adott osztályban, a championátust is beleértve,
 • amennyiben az előbbire tartalék bíró hiányában nincs lehetőség, vagy a bírói karból nincs további szabad bíró, akkor a pontok számát meg kell szorozni a bírók tervezett számával, majd ezt az értéket el kell osztani a bírók tényleges számával, hogy összehasonlítható pontszámot lehessen számítani arra az esetre, ha a championátusban holtverseny adódna.
  • amennyiben az érdekellentéttel érintett közreműködő Felügyelő Bizottsági (DC) tag, akkor nem használhat sárga, vagy piros lapot az érintett osztályban, ideértve a championátust is, de egyéb feladatait elláthatja.
  • amennyiben az érdekellentéttel érintett közreműködő a ringrendező, úgy személyét az érdekellentét időtartamára helyettesítheti a tartalék ringrendező, vagy a DC egy tagja.


Minden érdekellentétre vonatkozó esetet külön is meg kell említeni a Felügyelő Bizottsági (DC) jelentésben.

 1. A bírók a szemle előtt és alatt nem tekinthetnek bele annak a shownak a katalógusába, amelyen bírálnak.
 2. A bemutató ringben a díjátadás előtt a bírók és a felvezetők közötti minden kommunikáció a ringrendező vagy steward közvetítésével történik.
 3. A bírók jogosultak megtagadni a díjak átadását, ha véleményük szerint egy ló nem szolgált rá erre.
 4. A bíró, vagy a bírói kar több tagja kezdeményezheti, hogy a rindrendező sárga, vagy piros lapot mutasson fel a ló felvezetőjének, amennyiben az bántalmazza a lovat, vagy nem a szabályok szerint viselkedik.

A felvezetésre vonatkozó előírások

 Az „A”-Show, vagy valamely címért kiírt szemle (Title-Show) minden felvezetőjének felvezetői engedéllyel kell rendelkeznie, melyet a shown való részvétel végett be kell mutatnia a Felügyelő Bizottságnak (DC).

 1. A felvezetők országukban szokásos elegáns öltözetet viseljenek.
  Nem megengedettek azonban a reklámfelirattal ellátott ruhadarabok, amelyek valamilyen módon utalhatnak a felvezetett lóra, ill. annak tulajdonosára.
 2. A csökönyös lovat a bíró/k döntése szerint a ringrendező kiutasíthatja.
 3. A bíró/k kérésére a ringrendező felszólíthatja a felvezetőt, hogy vizsgálat céljából nyissa ki a ló száját, vagy emelje fel a patáját.
 4. A felvezetett lovakat a bírók felállítva, majd lépésben és ügetésben bírálják el. Azon felvezetők, akik nem tesznek eleget a ringrendező fenti utasításainak, sárga, vagy piros lap felmutatásával figyelmeztetést kapnak.
 5. a). A lovaknak az osztály kezdőidőpontja előtt legkésőbb 10 perccel meg kell érkezniük a gyűjtő-ringbe.

b). A későn (az osztály beszólítása után) érkezők kizárásra kerülnek.

 1. A 3 éves és idősebb méneket biztonságos és a ló számára kényelmes kantárral és zablával kell felvezetni. A zabla nélküli kantárnak úgyszintén biztonságosnak és a ló számára kényelmesnek kell lennie. Az olyan ló, amelyet felvezetője nem képes ellenőrzése alatt tartani, kiutasításra és kizárásra kerül.
 2. A gyűjtőringben elszabaduló minden ló után büntetés fizetendő, (amely nem haladhatja meg a 100 €-t) a DC döntése szerint.

A bemutató ringben elszabaduló ló bemutatása folytatható, de utána büntetés fizetendő, (amely nem haladhatja meg a 100 €-t) a DC döntése szerint.
Ha azonban a ló másodszor is elszabadul, akkor ki kell zárni.

 1. — egyebek

Sántaság

 

 1. A sántaságot mutató lovakat a bírók értékelhetik és helyezhetik. A bírók azonban kizárhatják a sánta lovat, ha annak a felvezetés nyilvánvaló fájdalmat okoz.
 2. — egyebek

 

A kiállított lovak külső megjelenése

 

 1. Nem megengedett a bőr, fedőszőr és pata eredeti színének megváltoztatása. A patát nem szabad színezni és nem megengedett a színtelen patalakk használata sem. Tilos a szőrszínezőszer, csillámspray és plasztikai operáció a bőrátültetést is beleértve, valamint a sörény- és farokszőrök meghosszabbítása.

Megengedett a színtelen pataolaj, a vazelin, vagy olaj és fehér kréta a szürke lábvégeken.

 1. A szemle előtt és alatt tiltott bármiféle mesterséges eljárás a szemek megnagyobbítására, a ló természetes járásának megváltoztatására, tilos mozgását és viselkedését a vér oxigéndúsításával, súllyal, nehezékkel ellátott patkóval, vagy elektromos úton, illetve bármilyen gyógyszeres kezeléssel befolyásolni. Bélyegek, vágások és más nyomok a kiállított ló testén, melyek helyzetüknél fogva nem megengedett módszerek használatára utalnak, nyomós állatorvosi érvként szolgálhatnak a Felügyelő Bizottság (DC) részre az illető ló szemléről történő kizárására.
 2. a) A bemutató osztályokban résztvevő lovakat teljesen vagy részben meg lehet nyírni a szempillák és a belső fül szőrzete kivételével, melyeket nem szabad leborotválni. Az orrlyukak, száj és szem körüli érzékelő szőrzetnek érintetlenül kell maradnia. Az e követelményeknek meg nem felelő lovak részvétele nem megengedett. A tarra borotválás nem kívánatos.
 3. b) Olyan szerszámok nem lehetnek az istállóban, melyek arra szolgálnak, hogy a ló természetes megjelenését megváltoztassák, ideértve az izzasztógallérokat, izzasztómandzsettákat, farokkötőket, béklyókat és súlyokat.
  A szemle területén ilyen eszközöket használó kiállítókat a Felügyelő Bizottság a szemléről kizárja.

 

32.– egyebek

 

Állatvédelem

 

 1. Felesleges ostorhasználat, a kantárba való durva belerántás, túlzott zajkeltéssel való stimuláció, a ló túlságosan szűk körön való köröztetése, megfélemlítése, elektromos sokkoló készülékek használata, vagy bármilyen más fájdalomkeltés mindenkor tilos a szemle teljes idején és területén, valamint az istállókban.
 2. Az előző pontban leírt cselekmények szankcionálandók.

 

Kikényszerítés

 1. Szóbeli figyelmeztetés: a Felügyelő Bizottság (DC) tagja, ringrendező, ill. a szemle bármely hivatalos szervezője adhat szóbeli figyelmeztetést. Ezek nem kerülnek rögzítésre a DC jelentésében.
 2. Sárga és piros lap: a DC tagjai, és a ringrendező használhatja a bemutató ringben és a gyűjtőringben. E lapokat a felvezetőnek mutatják fel, nyilvános figyelmeztetésül és figyelemfelhívásul szolgálnak arra nézve, hogy szabálysértés történt. A szabálysértés tényét és dátumát a DC jelentésben rögzíteni kell, valamint a show műsorközlőjének is be kell mondania, továbbá felkerül az ECAHO weboldalára és szokásos kommunikációs csatornáira.
 3. Sárga lap adható szóbeli figyelmeztetés utáni további szabálytalanság esetén, vagy előzetes figyelmeztetés nélkül is, szabálytalanság esetén.
 4. Piros lap akkor kerül felmutatásra, ha a felvezető másodszor kap sárga lapot amiatt, hogy ugyanazon a szemlén újabb szabálytalanságot követett el. A szabálysértőt ilyenkor bármely lóra vonatkozóan minden további felvezetéstől eltiltják a szóban forgó szemle teljes fennmaradó idejére. Azt a lovat, amelynek a felvezetőjét piros lappal kitiltották, az osztály utolsó indulójaként egy másik felvezető bemutathatja. Rossz bánásmód, vagy veszélyes viselkedés miatti komoly szabálytalanság esetén a DC előzetes figyelmeztetés nélkül is használhat piros lapot.
 5. Szankcionálható bármely olyan felvezető, aki nem tesz eleget valamely DC tag, bíró, vagy a ringrendező felszólításának. Ilyen szankció lehet a sárga vagy piros lap láthatóan és nyilvánosan való használata.

 

Állategészségügyi előírások

 1. A nyilvánvalóan betegség tüneteit mutató lovak nem vehetnek részt a szemlén a DC állatorvos tagjának kizárása okán. Amennyiben a DC állatorvos fertőző betegség tüneteit diagnosztizálja, a lovat azonnal karanténbe kell tenni és nem vehet részt a szemlén.
 2. A showra vonatkozó oltási szabályzás 12 havi, vagy rövidebb oltási időközt ír elő, az adott helyi / nemzeti hatósági előírások szerint. A rövidebb időközre vonatkozó szabályokat a nevezési lapon is fel kell tüntetni (ld. Addendum – Equine Influenza Vaccination pp.47)
 3. A szemle területén történő bármely állatorvosi beavatkozást az ECAHO Állatorvosi Szabályzata szerint kell elvégezni. A lóért felelősséggel tartozó személy kéri fel az állatorvost, aki a kezelés után erről egy nyomtatványt, Kezelési Lapot / Treatment Form állít ki, melyet bemutat a Felügyelő Bizottság (DC) állatorvos tagjának. Úgyszintén ezen a nyomtatványon kell rögzítenie a kezelő állatorvosnak bármilyen beavatkozást, melyben a ló közvetlenül a szemle előtt részesült és e Kezelési Lapot a szemlére érkezéskor azonnal be kell mutatni a DC állatorvos tagjának.
 4. a). Nem megengedett a normál takarmánytól eltérő bármely más, a teljesítményt, a vérmérsékletet, vagy a ló természetes állapotát módosító bármely anyag bevitele (ideértve a bőrt és a nyálkahártyát irritáló szereket, valamint a pupillatágítókat), akár szándékosan, akár véletlenül használták ezeket.

b). A Felügyelő Bizottság (DC) bármely kiállított lóra nézve elrendelhet vizsgálatot.

c). A bírók kérhetik a DC-től bármely ló vizsgálatának elrendelését.

(ld. „Medication Control” pp. 36)

  

Panaszok

 1. A szemle szervezője, felkért bírója, ringrendezője, kiállítója, a szemlére benevezett bármely ló tulajdonosa, vagy felvezetője panaszt tehet az EAHSC „Kék Könyvében” foglaltak állítólagos megsértése miatt.

Minden panasz, a bírókat és a szemle rendezőit érintőek kivételével, a szemle befejezése előtt, írásban nyújtható be. Egyidejűleg 200 €, vagy ennek helyi pénznemben való ellenértéke helyezendő letétbe a DC-nél, amely összeget a DC visszatarthatja, amennyiben a panaszt megalapozatlanul nyújtották be. Utóbbi esetben az összeg az ECAHO-t illeti.

 1. A bírókat, vagy a szemle bármely hivatalos közreműködőjét érintő panasz írásban nyújtható be két tanú aláírásával. Az ilyen panasznak bizonyítékot is kell tartalmaznia és az ECAHO Végrehajtó Titkársága részére kell megküldeni teljes névvel és levelezési elérhetőség megadásával a szemle utáni három napon belül. Egyidejűleg 300 € letéti összeg fizetendő az ECAHO Végrehajtó Titkársága szerinti tájékoztatás szerint és határidővel. A panasz kivizsgálása a Fegyelmi Bizottsági Szabályzat rendelkezései szerint történik (ld. ennek 19. fejezetét).