Egyesületünk közhasznú egyesület, így jogosult a felajánlott adójuk 1 %-ának befogadására. Kérjük, ha céljainkkal egyetértenek, és ezek megvalósulását segíteni kívánják, rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásával. Az adóbevallásuk megfelelő rovatába írják be: "Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, adószám: 19147376-2-11"

Közgyűlési meghívó

2017. május 18.  •  Rendezvények

Tisztelt Tagtársak!

Értesítem, hogy Egyesületünk idei első közgyűlését 2017. Május 29-n, hétfőn 800 órakor tartja Herceghalomban, a NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutató Intézet kis tanács- termében.(2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 2-4.)

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel
2017 május 29-én, hétfőn 1300 órakor tartja ugyanitt.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az egyesület alapszabályának 16.§ foglaltak értelmében az azon megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 Napirend:

  1.  Napirend elfogadása.
  2. Új tagok felvétele.
  3. A 2016 évi gazdasági beszámoló elfogadása
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. Tájékoztató az idei „Arab Lovak Fesztiválja” rendezvényről.

A napirendekhez tartozó írásos előterjesztést drótpostán mellékeltük, honlapunkon is olvasható, és letölthető (http://arablo.hu/gazdasagi-beszamolo/).

Bábolna, 2017. május 15.

Üdvözlettel:

Rombauer Tamás sk.

elnök